Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

Unlock Heroic Adventures (US)

Giá: 800.000 vnđ
Số người chơi:
1 - 6 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
60 phút
Độ tuổi:
10+
Thể loại:
Card Game
Exploration
Puzzle
Real-time
Cơ chế:
Cooperative Game
Storytelling
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:1900088860

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm