Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

Welcome to the Dungeon (US)

Giá: 500.000 vnđ
Số người chơi:
2 - 4 người
Số người chơi lý tưởng:
3 người
Thời gian chơi:
30 phút
Độ tuổi:
8+
Thể loại:
Bluffing
Card Game
Fantasy
Fighting
Cơ chế:
Memory
Player Elimination
Press Your Luck
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:1900088860

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm