Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

What Do You Meme (US)

Giá: 1.160.000 vnđ
Số người chơi:
3 - 20 người
Số người chơi lý tưởng:
6 người
Thời gian chơi:
30 - 90 phút
Độ tuổi:
17+
Thể loại:
Card Game
Humour
Mature / Adult
Party Game
Cơ chế:
Hand Management
Simultaneous Action Selection
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:1900088860

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm