Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

Wits Wagers (US)

Giá: 930.000 vnđ
Số người chơi:
3 - 7 người
Số người chơi lý tưởng:
6 - 7 người
Thời gian chơi:
25 phút
Độ tuổi:
8+
Thể loại:
Bluffing
Party Game
Trivia
Cơ chế:
Betting and Bluffing
Paper-and-Pencil
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:1900088860

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm