Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

Oh my Goods (US)

Giá: 400.000 vnđ
Số người chơi:
2 - 4 người
Thời gian chơi:
30 phút
Độ tuổi:
10+
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:1900088860

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết

 

In Oh My Goods!, first released as Royal Goods, players are European artisans during the Middle Ages who produce tools, barrels, glass windows, and many other goods. Only if you make clever use of your production chains will you have the most victory points at the end of the game.

Hỏi, đáp về sản phẩm