Tin nổi bật
April 28, 2016 Đánh giá
Trong cơ chế Tile Placement, số lượng lựa chọn của người chơi tăng dần dẫn đến tiến trình game luôn thay đổi. Hãy cùng xem những game tiêu biểu cho cơ chế này hoạt động thế nào nhé.
Trang: