Các thiên tài nói gì về board game?

Đăng ngày 13/12/2016

1. Plato

"You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation."

"Bạn có thể khám phá một người trong 1 giờ chơi NHIỀU HƠN so với một năm trò chuyện"

Hơn 2000 năm trước, nhà triết học lỗi lạc Plato đã tuyên bố một trong những phát biểu quan trọng nhất về game. Không có bằng chừng nào cho thấy ông đã từng chơi board game gì (mặc dù board game đã xuất hiện ở Hy Lạp thời đó), nhưng câu nói trên hết sức sâu sắc và cần được thấu hiểu. Theo kinh nghiệm của chúng ta, việc chơi board game có thể mang mọi người gần nhau hơn, để họ cởi mở và chia sẻ nhiều thứ, từ đó thấu hiểu nhau một cách tự nhiên. Thậm chí nếu bạn quen ai đó nhiều năm, chơi board game với người đó lần đầu tiên và bạn sẽ thấy một bộ mặt khác của họ. Câu nói của Plato là không quá khoa trương khi liên quan đến giá trị của board game.

2. Eistein

"You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else."

"Bạn phải học luật của trò chơi. Và sau đó phải chơi tốt hơn bất kỳ người nào khác."

Có thể nào Eistein đang khuyến khích mọi người đọc luật chơi board game chăng? Có thể. Bạn cần phải nghiên cứu đúng đắn về luật một trò, và sau đó cần chơi nhiều lần để nắm bắt chiến thuật, trở nên giỏi hơn sau mỗi lần. Một board game hay sẽ mang cho bạn nhiều chiến thuật, khiến bạn đào sâu hơn nữa. Vì thế đừng ngại mỗi khi phải nghiên cứu luật của bất kỳ trò chơi nào.

4. Friedrich Nietzsche

"In every real man a child is hidden that wants to play."

"Trong mỗi con người chân thực luôn ẩn giấu một đứa trẻ muốn được chơi"

Triết gia người Đức đã đúng khi nói về bản chất con người trong liên quan với việc chơi. Cho dù đó là một đứa trẻ hay người lớn, thậm chí là người già, thì vẫn luôn có nhu cầu được chơi, và vui. Board game vì vậy là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác.

3. Michael Jordan

"Just play. Have fun. Enjoy the game."

"Chỉ chơi. Vui. Thưởng thức trò chơi."

Câu nói của thiên tài bóng rổ Michel Jordan khuyến khích mục tiêu cơ bản của bất kỳ board game nào - đó là vui. Nếu bạn không vui, bạn không thắng; nếu bạn vui thì bạn vẫn thắng cho dù kết quả thế nào.

5. Tim Wynne-Jones

"Maybe life is a board game, but I never get to roll the dice."

"Có lẽ cuộc sống là một board game, nhưng tôi không bao giờ gieo xúc xắc"

Không bao giờ gieo xúc xắc trong cuộc sống, bạn cần phải đưa ra quyết định cá nhân cho chính mình và hạn chế sự may rủi. Thậm chí trong các board game có yếu tố ngẫu nhiên, quyết định của bạn vẫn tạo ra nhiều khả năng hơn để chiến thắng.

6. Reiner Knizia

"The goal is to win, but it is the goal that is important, not the winning."

“Khi chơi game, mục tiêu là để chiến thắng, nhưng mục tiêu đó mới quan trọng, chứ không phải chiến thắng."

Tác giả board game nổi tiếng Reiner Knizia ngụ ý rằng, chiến thắng  là cần thiết để chơi board game, nó sẽ tạo động lực cho bạn nỗi lực hết sức; tuy nhiên hành trình mới quan trọng, việc bạn trải nghiệm mới là chủ yếu chứ không phải đích đến. Với một tâm lý như thế bạn có thể thấu hiểu được ý nghĩa của chiến thắng trong board game. Niềm vui không phải đích đến, mà là ở con đường.

7. George Bernard Shaw

"We don’t stop playing because we grow old; We grow old because we stop playing."

"Chúng ta không ngừng chơi bởi vì già. Chúng ta già bởi vì chúng ta ngừng chơi."

Văn hào G. B. Shaw có một câu nói thật hài hước và thú vị, nhưng rất thật. Miễn là còn chơi board game, còn vui đùa thì tuổi tác không thể làm cho chúng ta già đi được. Những người không chơi mới thực sự đã già, thậm chí họ còn trẻ.

8. Brian K. Vaughan

"There are only three forms of high art: the symphony, the illustrated children's book and the board game."

"Chỉ có ba dạng nghệ thuật ưu việt: Nhạc giao hưởng, sách hình dành cho trẻ và board game."

Không phải là quá khi coi board game như một nghệ thuật, bởi nó là kết tinh của trí tuệ con người, phục vụ cho nhu cầu tinh thần lành mạnh của chúng ta. Nó có thể là một dạng nghệ thuật khó sở hữu khi bạn chơi một board game có chiều sâu. Và nghệ thuật đó vẫn đang phát triển, thay đổi theo từng thời kỳ.

9. Amar Gopal Bose

"No one ever won a chess game by betting on each move. Sometimes you have to move backward to get a step forward."

"Không một ai thắng Cờ Vua bằng cách đánh cược ở từng nước đi. Thỉnh thoảng bạn phải lùi về để tiến tới."

Trong Cờ Vua cũng như trong cuộc sống, đôi khi ta phải lùi một bước để tiến ba bước - quan trọng là điều đó giúp cho ta chiến thắng. Cũng giống như thất bại là mẹ thành công, miễn là bạn không được nản lòng.

10. Ngạn ngữ ý

“Once the game is over, the King and the pawn go back in the same box.”

"Một khi trò chơi kết thúc, quân Vua và quân Tốt trở về cùng một chiếc hộp."

Cuộc sống có thể bất công, nhưng cái chết là công bằng. Sau tất cả chúng ta sẽ về cùng một nơi, bất kể khác biệt về tiền bạc, địa vì, diện mạo. Nếu nhìn thấy điều đó, bạn sẽ chấp nhận những khác biệt và yêu thương mọi người nhiều hơn, và thưởng thức việc chơi nhiều hơn!

BoardgameVN