Top 20 meme hài hước nhất của BoardgameVN

Đăng ngày 22/12/2016

1. Cuộc chiến không tưởng

2. Sự nguy hiểm của Uno 

3. Bạn đã từng chơi theo luật này? 

4. Phản ứng thú vị của các fan khi nghe về Dota Boardgame

5. Tôn vinh người quản trò

6. Chơi Uno H20 vậy mới chất!

7. Động lực gì để giết đêm đầu tiên?

8. Bản chất con người, tha hóa trong Ma Sói

9. Biện hộ "què" của một con Sói

10. Doremon cũng cực kỳ nham hiểm khi có liên quan đến Sói

11. Bạn là sinh viên khoa gì?

12. Tắt điện thoại đê!

13. Hỏi ngu tí

14. Có một thằng bạn như thế

15. Khi mèo nổ lai Uno 

16. Phủ, phủ hết!

17. Câu nói vô dụng nhất

18. Warhammer... vẫn lâu như quỷ

19 .Lần này là Uno...

20. Còn đây là một thông tin thực.

BoardgameVN