Danh sách các Boardgame đổi giá

Đăng ngày 24/06/2015

Bắt đầu từ ngày 24/6, các mặt hàng Boardgame sau đây sẽ được điều chỉnh giá.

Chi tiết bảng giá BG mới của BoardgameVN tại 

http://bit.ly/ds_bgvn

BOARDGAME Giá Cũ Giá mới
Adventure of life ₫100,000 ₫110,000
Aquarius ₫150,000 ₫120,000
Are you traitor ₫120,000 ₫150,000
Avalon ( cô gái ) ₫110,000 ₫130,000
Bài đập ruồi ₫110,000 ₫100,000
Bang ₫120,000 ₫140,000
Bang lớn ₫150,000 ₫170,000
Battle Line ₫140,000 ₫120,000
Blokus Duo ₫170,000 ₫150,000
Blokus vuong to ₫270,000 ₫240,000
Bohnanza ₫170,000 ₫160,000
Cá sấu ₫140,000 ₫160,000
Carcassonne ₫180,000 ₫240,000
Cartagena ₫300,000 ₫290,000
Cash a Catch ₫460,000 ₫450,000
Catan dice ₫150,000 ₫180,000
Cậy gạch ₫165,000 ₫160,000
Citadel ₫120,000 ₫150,000
Coloreto ₫80,000 ₫90,000
Condottiere ₫140,000 ₫160,000
Cross Path ₫360,000 ₫380,000
Đào vàng ₫120,000 ₫150,000
Đào Vàng (1+2) ₫150,000 ₫180,000
Digital game ₫180,000 ₫240,000
Dixit ₫210,000 ₫250,000
ElfenLand ₫450,000 ₫480,000
Escape - The curse of the temple ₫620,000 ₫600,000
Fearsome Floors ₫240,000 ₫290,000
Funny friend ₫350,000 ₫370,000
Geistes ₫220,000 ₫190,000
Hải Tặc ₫140,000 ₫120,000
Hanabi ₫140,000 ₫130,000
Hey that's my fish ₫260,000 ₫280,000
Hick Hick Hack ₫140,000 ₫150,000
High Society ₫80,000 ₫100,000
Hive ₫220,000 ₫240,000
iLiad ₫190,000 ₫160,000
Intrigue ₫200,000 ₫190,000
Kosar Loot ₫100,000 ₫120,000
Kragmortha (Yaiba) ₫540,000 ₫500,000
Love Letter ₫110,000 ₫120,000
Ma Sói - The village ₫400,000 ₫430,000
Ma sói werewolf ₫110,000 ₫130,000
Ma Sói newmoon ₫130,000 ₫110,000
Ma sói Phi Tiêu (special edition) ₫260,000 ₫250,000
Mall of Honor ₫400,000 ₫460,000
Mamma mia ₫100,000 ₫150,000
Manila ₫400,000 ₫430,000
Mister X ₫520,000 ₫500,000
Mr jack basic ₫260,000 ₫280,000
Mr Jack in New York ₫230,000 ₫260,000
No thank ₫140,000 ₫120,000
One night Ultimate werewolf ₫180,000 ₫150,000
Pandemic ₫400,000 ₫450,000
Pick picknic ₫140,000 ₫160,000
Power Grid ₫300,000 ₫380,000
Puerto Rico ₫350,000 ₫370,000
Resistance ( indie ) ₫110,000 ₫120,000
Robot ₫100,000 ₫80,000
Rolex rượu ₫300,000 ₫320,000
Room 25 ₫300,000 ₫350,000
Roquefort ₫550,000 ₫500,000
Rút gỗ màu ₫140,000 ₫120,000
Rút gỗ số ₫140,000 ₫120,000
Rut go tinh yeu ₫140,000 ₫120,000
Scrabble ₫170,000 ₫180,000
Slam Card ₫100,000 ₫120,000
Small World ₫520,000 ₫500,000
Sonne und Mond ₫160,000 ₫150,000
Spot It ₫100,000 ₫120,000
Take 6 ₫120,000 ₫110,000
Twister Body ₫180,000 ₫140,000
Twister Finger ₫90,000 ₫70,000
Uno angry bird ₫120,000 ₫100,000
Uno dày ₫90,000 ₫80,000
Uno H20 ₫150,000 ₫130,000
Uno Spin ₫180,000 ₫170,000
Wanted ₫80,000 ₫100,000
Xếp gỗ bình rượu ₫150,000 ₫180,000
You're buffling ₫100,000 ₫120,000