[HƯỚNG DẪN YU-GI-OH] PHẦN IV - STEP, PHASE, CHAIN, SPEED SPELL VÀ CHIẾN ĐẤU

Đăng ngày 25/02/2018

Xem lại Phần I / Phần II.A / Phần II.B / Phần III
-----------------------------

 

 

C. STEP, PHASE, CHAIN, SPEED SPELL

 

Bắt đầu một duel Yu-Gi-Oh!

Với chế độ thi đấu theo Duel, người chơi sẽ dành chiến thắng khi đạt được 1 trong 3 điều kiện sau:

 • Đưa Life Point (LP) của đối phương về 0.
 • Khiến đối phương không còn bài để rút.
 • Đạt được điều kiện chiến thắng đặc biệt (Exodia, Vennominaga,...)

Với chế độ thi đấu theo Match, hai người chơi sẽ thi đấu 3 Duel, và người chiến thắng 2 Duel sẽ là người dành chiến thắng Match.

 

Trước khi bắt đầu một trận đấu, hãy làm những việc sau:

 • Shuffle kĩ bộ bài của mình, sau đó đưa cho đối phương shuffle và cut deck, để đảm bảo không có gian lận trong việc sắp xếp bộ bài.
 • Đưa Extra Deck và Side Deck ra trước, tiến hành kiểm tra số lượng. Extra Deck chỉ được chứa tối đa 15 lá, Side Deck chỉ được chứa tối đa 15 lá. Giữa các match người chơi có thể thay đổi bài với Side Deck nhưng cần đảm bảo số lượng lá bài ở Side Deck là không đổi so với khi bắt đầu trận đấu.
 • Quyết định người đi trước, mỗi người rút 5 lá bài từ Main Deck, và bắt đầu trận đấu!

 

Mỗi lượt của người chơi sẽ bao gồm các bước sau:

 

 

 • Draw Phase: vào đầu lượt của mình, người chơi sẽ PHẢI rút 1 lá bài từ Main Deck của mình, nếu không thể rút bài, người chơi sẽ thua cuộc. Sau khi bạn rút bài, Trap Card hoặc Quick-Play Spell Card có thể sử dụng trước khi tiến vào Standby Phase. CHÚ Ý: vào lượt đầu tiên của một duel, người chơi không rút bài trong Draw Phase.
 • Standby Phase: xử lý (resolve) các effect kích hoạt trong Phase này, có thể kích hoạt Trap Card, Quick-Play Spell Card trong giai đoạn này.
 • Main Phase 1: trong giai đoạn này người chơi có thể Normal Summon, Set, thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú, sử dụng effect của các lá bài, kích hoạt Spell hoặc Set Spell/Trap Card. Người chơi chỉ có thể Normal Summon/Set 1 lần mỗi lượt. Mỗi quái thú chỉ có thể thay đổi tư thế chiến đấu 1 lần mỗi lượt (trừ khi có tác động của lá bài khác) với điều kiện đi kèm: quái thú không thể thay đổi tư thế chiến đấu trong lượt được đặt lên Field, hoặc quái thú không thể thay đổi tư thế chiến đấu nếu đã tấn công (attack) trong Battle Phase của lượt này.
 • Battle Phase: người chơi có thể lựa chọn cho quái thú chiến đấu hoặc không. Người chơi với lượt đầu tiên trong 1 Duel không thể thực hiện tấn công. Battle Phase sẽ gồm 4 bước nhỏ hơn là Start Step, Battle Step, Damage Step, End Step. Các bước này sẽ được trình bày cụ thể hơn ở phía sau đây.
  • Start Step: tuyên bố vào Battle Phase. Điều này sẽ cần thiết vì có thể đối phương sẽ có hành động muốn thực hiện trước khi người chơi bước vào Battle Phase.
  • Battle Step: mỗi quái thú ở Face-up Attack Position được tấn công 1 lần. Chọn quái thú tấn công cũng như chọn Monster là mục tiêu tấn công của người chơi. Nếu đối phương không có Monster, người chơi có thể tấn công trực tiếp đối phương, Sau khi chọn mục tiêu tấn công, tiến tới Damage Step.
  • Damage Step: tính toán thiệt hại cho mỗi người chơi sau battle kể trên, sau đó quay lại với Battle Step mới.
  • End Step: tuyên bố dừng Battle Phase, đồng nghĩa với việc người chơi không thể tấn công nữa.

 

Chú Ý: Trong Battle Step, nếu xảy ra 1 trong 2 điều này, sẽ xảy ra Replay: hoặc quái thú được chọn làm mục tiêu tấn công rời khỏi Field, hoặc có quái thú mới xuất hiện ở Field của đối phương. Khi xảy ra Replay, người chơi được lựa chọn, hoặc tiếp tục tấn công với mục tiêu cũ, hoặc lựa chọn một mục tiêu khác để tấn công, hoặc dừng đòn tấn công lại. Nếu người chơi lựa chọn dừng đòn tấn công, quái thú đó vẫn được coi là đã tuyên bố tấn công, do đó không thể tấn công sau khi các quái thú khác tấn công.

 

 • Main Phase 2: các hành động người chơi có thể làm sẽ hoàn toàn giống Main Phase 1, tuy nhiên nếu người chơi đã Normal Summon/Set trong Main Phase 1 thì sẽ không thể thực hiện điều này trong Main Phase 2.
 • End Phase: người chơi tuyên bố kết thúc lượt, sau đó xử lý các effect có đoạn “...during the End Phase…”. Sau đó nếu người chơi có nhiều hơn 6 lá bài trên tay, Discard đến khi trên tay chỉ còn 6 lá.

 

 

D. CHIẾN ĐẤU VÀ TẠO CHAINS

 

1. Chiến đấu

 

Damage Step: là giai đoạn khi tính thiệt hại cho người chơi khi quái thú tham gia chiến đấu. Các effect người chơi có thể dùng bao gồm Counter Trap và những lá bài giúp thay đổi ATK/DEF của quái thú. Flip effect của quái thú Flip sẽ được thực hiện sau Damage Step.

 

Khi chọn tấn công, nếu mục tiêu của người chơi là quái thú đang ở trạng thái ATK thì so sánh điểm ATK của 2 quái thú với nhau, nếu mục tiêu của người chơi là quái thú đang ở trạng thái DEF thì so sánh điểm ATK của quái thú của người tấn công và DEF của quái thú của người phòng ngự. Sẽ có các trường hợp sau có thể xảy ra:

 

 • ATK vs ATK
  • Nếu ATK quái thú của người chơi cao hơn ATK quái thú của đối phương, trừ LP đối phương bằng chênh lệch của 2 quái thú, tiêu diệt quái thú đối phương, gửi quái thú đó vào GY.
  • Nếu 2 quái thú có điểm ATK ngang nhau, cả 2 quái thú bị tiêu diệt và gửi vào GY. Không có người chơi nào phải nhận thiệt hại về LP.
  • Nếu ATK quái thú của người chơi thấp hơn ATK quái thú của đối phương, trừ LP người chơi bằng chênh lệch của 2 quái thú, tiêu diệt quái thú của người chơi, gửi quái thú đó vào GY.
 • ATK vs DEF
  • Nếu ATK quái thú của người chơi cao hơn DEF quái thú của đối phương, tiêu diệt quái thú đối phương, gửi quái thú đó vào GY. Không có người chơi nào nhận thiệt hại về LP.
  • Nếu ATK quái thú của người chơi bằng DEF quái thú của đối phương, không có quái thú nào bị tiêu diệt, không có người chơi nào nhận thiệt hại về LP.
  • Nếu ATK quái thú của người chơi thấp hơn DEF quái thú của đối phương, không có quái thú nào bị tiêu diệt, người chơi nhận thiệt hại bằng chênh lệch của 2 quái thú.
 

Nếu đối phương không có quái thú trên sân, người chơi có thể tấn công trực tiếp đối phương và đối phương sẽ nhận thiệt hại LP bằng ATK của quái thú.


 

2. Chain và Speed Spell

 

Chain là chuỗi các effect của các lá bài được sử dụng liên tiếp nhau với mục đích kết nối hoặc ngăn chặn lẫn nhau, trước khi các effect được kích hoạt kia có hiệu lực trên field. Khi người chơi kích hoạt một effect, đối phương sẽ được quyền phản hồi với một effect khác để tạo Chain, sau đó sẽ lại đến lượt người chơi. Nếu đối phương lựa chọn không phản hồi, người chơi được quyền kích hoạt một effect thứ 2 và tạo Chain với effect trước đó, và đối phương lại được quyền phản hồi như trên. Mọi thứ sẽ tiếp tục cho đến khi cả 2 quyết định không sử dụng thêm lá bài nào để tạo Chain nữa, và các effect sẽ được xử lý hiệu lực (resolve) theo trình tự được trinh bày dưới đây.

 

Mỗi effect sẽ có Speed Spell từ 1 đến 3 được trình bày dưới đây, và khi muốn Chain lại vào 1 effect, Speed Spell của lá bài thêm vào tạo Chain phải cao hơn hoặc bằng Speed Spell của lá bài trước đó, với ngoại lệ là Speed Spell 1 không thể tạo Chain sau 1 lá Speed Spell 1 khác!

 • Speed Spell 1: Spell trừ Quick-Play Spell và Effect Monster trừ Quick Effect.
 • Speed Spell 2: Quick-Play Spell, Quick Effect của Monster và Trap Card trừ Counter Trap.
 • Speed Spell 3: Counter Trap.

 

3. Trình tự của 1 Chain sẽ như sau:

 

Theo trình tự ngược lại với trình tự tạo Chain, các Effect được kích hoạt ở các Chain Link sau sẽ được resolve trước.

 

VD:

Người chơi A sử dụng Monster Reborn để Special Summon 1 quái thú từ GY, người chơi B Chain lại bằng Solemn Warning, phải trả Cost bằng 2000 LP, người chơi A Chain lại bằng Seven Tools of the Bandit, phải trả Cost bằng 1000 LP. (Cost sẽ được trình bày cụ thể trong các bài viết sau).

Do Seven Tools of the Bandit là Chain Link 3, Effect sẽ được Resolve trước, do đó Negate Activation của Solemn Warning, nên Effect Negate Monster Reborn của Solemn Warning sẽ không còn, nên Monster Reborn sẽ được Resolve Effect và Special Summon quái thú từ GY.


 

CHÚ Ý: liên quan đến Chain Link, có một lưu ý về Negate Activation, Negate Effect và chỉ đơn thuần Destroy. Đây là một lỗi mà các newbie thường mắc phải.

 

VD: người chơi A tấn công bằng quái thú, người chơi B activate Mirror Force, người chơi A Chain lại bằng Mystical Space Typhoon, lựa chọn target Mirror Force. Các newbie có thể nhầm lẫn rằng Mirror Force sẽ bị phá hủy đi kèm effect sẽ biến mất, tuy nhiên Mystical Space Typhoon chỉ destroy chứ không Negate Activation cũng như Effect của Mirror Force. Nên các quái thú ở ATK Position của A vẫn sẽ bị destroy bởi Effect của Mirror Force.

 

4. Priority: Quyền ưu tiên của người chơi

 

Người chơi với lượt của mình luôn có Priority để được sử dụng effect trước khi đối phương sử dụng bài hoặc kích hoạt effect, trừ những effect được sử dụng tự động như Trigger Effect và Flip Effect. Priority này người chơi sẽ có trong mỗi Step, mỗi Phase trong lượt của người chơi. Nếu người chơi lựa chọn không sử dụng Priority thì đối phương sẽ bắt đầu được kích hoạt Effect.

 

Lưu ý nếu người chơi tuyên bố kết thúc 1 Phase hoặc 1 Step, tức người chơi đã từ bỏ Priority và đối phương được quyền kích hoạt. VD: nếu người chơi tuyên bố vào Battle Phase, đối phương được quyền nói “trước khi kết thúc Main Phase 1, sử dụng bài” và sau đó sử dụng bài.

 

Như vậy đã hết bài viết về Step, Phase, Chain, Speed Spell. Bài viết tiếp theo sẽ về các Advanced Rule trong Yu-Gi-Oh!, mọi người cùng đón đọc nhé.

----

 

BOARDGAMEVN
(Người viết Vulinh Yugi)

 

 

>> Xem ngay bộ sưu tập Yu-Gi-Oh! OCG chính hãng tại ĐÂY