Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

[JP] Circuit Break Pack || 5 Lá/Pack (Yugioh! Chính Hãng)

Giá: 50.000 vnđ
Số người chơi:
1 - 2 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
6+
Thể loại:
Card Game
Khuyến mại
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:(096) 991 4344

TP. HCM:(093) 206 0054

Đà Nẵng:0935677617

Cần Thơ:0913530024

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Sản xuất tại Nhật Bản
Khối lượng 250g
Kích thước 11 x 8 x 1cm
Chất liệu Giấy
 

 

Hình ảnh thực tế

Bộ Bài :

Altergeist :

Bộ bài quái thú với khả năng tập chung vô hiệu hóa đối thủ.

Crawler :

Bộ bài cực kỳ lầy khi càng chết càng spam sân đấu.

Rokket :

Bộ bài tập trung vào việc sử dụng sức mạnh của Borreload Dragon.

Ngoài việc ra mắt 3 archtype mới, booster set Circuit Break còn support cho các nhóm bài "Abyss-", "Bamboo Sword", "Cyber", "Fire King", "Fire King Avatar", "Gouki", "Nimble", "Mecha Phantom Beast", "Mermail", "Ojama", "Phantom Beast", "Trickstar", "World Legacy" cũng như Senet series.


Lá Bài Nổi Bật:

Struggling Battle Borreload Dragon


Danh Sách Các Lá Bài Có Thể Xuất Hiện Trong Pack || 5 Cards/Pack

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Hàn Quốc Độ Hiếm Loại Quân Bài
CIBR-KR001 "Defect Compiler" "디펙트 컴파일러" Common Effect Monster
CIBR-KR002 "Capacitor Stalker" "콘덴서 데스스토커" Common Effect Monster
CIBR-KR003 "Link In-Flyer" "링크 인플라이어" Rare Effect Monster
CIBR-KR004 "Trickstar Narkissus" "트릭스터 나르키스" Common Effect Monster
CIBR-KR005 "Dark Angel" "다크 엔젤" Rare Effect Monster
CIBR-KR006 "Gouki Headbatt" "강귀 헤드배트" Common Effect Monster
CIBR-KR007 "Gateway Dragon" "게이트웨이 드래곤" Super Rare
Secret Rare
Effect Monster
CIBR-KR008 "Sniffer Dragon" "스니핑 드래곤" Common Effect Monster
CIBR-KR009 "Anesthrokket Dragon" "아네스바렛 드래곤" Common Effect Monster
CIBR-KR010 "Autorokket Dragon" "오토바렛 드래곤" Common Effect Monster
CIBR-KR011 "Magnarokket Dragon" "매그너바렛 드래곤" Common Effect Monster
CIBR-KR012 "Altergeist Marionetter" "얼터가이스트 마리오네터" Super Rare
Secret Rare
Effect Monster
CIBR-KR013 "Altergeist Silquitous" "얼터가이스트 실키타스" Common Effect Monster
CIBR-KR014 "Altergeist Meluseek" "얼터가이스트 멜리시크" Rare Effect Monster
CIBR-KR015 "Altergeist Kunquery" "얼터가이스트 쿤티에리" Common Effect Monster
CIBR-KR016 "Crawler Spine" "크롤러 스파인" Common Flip monster
CIBR-KR017 "Crawler Axon" "크롤러 액산" Common Flip monster
CIBR-KR018 "Crawler Glia" "크롤러 글리아" Common Flip monster
CIBR-KR019 "Crawler Receptor" "크롤러 리셉터" Common Flip monster
CIBR-KR020 "Crawler Ranvier" "크롤러 랑비에" Common Flip monster
CIBR-KR021 "Crawler Dendrite" "크롤러 덴드라이트" Common Flip monster
CIBR-KR022 "World Legacy - "World Armor"" "성유물-『성개』" Rare Effect Monster
CIBR-KR023 "Metaphys Ragnarok" "메타파이즈 라그나로크" Super Rare
Secret Rare
Effect Tuner monster
CIBR-KR024 "Metaphys Daedalus" "메타파이즈 다이달로스" Rare Effect Monster
CIBR-KR025 "Metaphys Nephthys" "메타파이즈 네프티스" Common Effect Monster
CIBR-KR026 "Metaphys Tyrant Dragon" "메타파이즈 타이란트 드래곤" Common Effect Monster
CIBR-KR027 "Metaphys Executor" "메타파이즈 이그제큐터" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Monster
CIBR-KR028 "Mermail Abyssnerei" "머메일-네레이어비스" Common Effect Monster
CIBR-KR029 "Fire King Avatar Arvata" "염왕수 가네샤" Common Effect Monster
CIBR-KR030 "Mecha Phantom Beast Raiten" "환상수기 라이텐" Rare Effect Monster
CIBR-KR031 "The Accumulator" "더 어큐뮬레이터" Common Effect Monster
CIBR-KR032 "Soldier Dragon" "솔저 드래곤" Common Effect Monster
CIBR-KR033 "Duck Dropper" "덕드롭퍼" Common Gemini monster
CIBR-KR034 "Conjoined Bird Renrin" "비익 렌린" Common Union monster
CIBR-KR035 "Blastant" "아리지바크" Common Flip monster
CIBR-KR036 "Ama-no-Iwato" "아마노이와토" Common Spirit monster
CIBR-KR037 "Whirlwind Machine Striborg" "선풍기 스트리보그" Rare Effect Monster
CIBR-KR038 "Destrudo the Lost Dragon's Frisson" "망룡의 전율-데스트루도" Rare Effect Tuner monster
CIBR-KR039 "Elemental Grace Doriado" "엘리멘틀 그레이스 드리야드" Super Rare
Secret Rare
Effect Monster
CIBR-KR040 "Nimble Beaver" "재빠른 비버" Normal Rare Effect Monster
CIBR-KR041 "Medic Muscler" "위생병 머슬러" Normal Rare Effect Monster
CIBR-KR042 "Borreload Dragon" "바렐로드 드래곤" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Link Monster
CIBR-KR043 "Link Bumper" "링크 범퍼" Super Rare
Secret Rare
Effect Link Monster
CIBR-KR044 "Trickstar Black Catbat" "트릭스터 스위트데블" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Link Monster
CIBR-KR045 "Gouki Thunder Ogre" "강귀 썬더 오우거" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Link Monster
CIBR-KR046 "Twin Triangle Dragon" "트윈 트라이앵글 드래곤" Super Rare
Secret Rare
Effect Link Monster
CIBR-KR047 "Altergeist Primebanshee" "얼터가이스트 프라임밴시" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Link Monster
CIBR-KR048 "Excrawler Synapses" "엑스크롤러 시냅시스" Rare Effect Link Monster
CIBR-KR049 "Excrawler Neurogos" "엑스크롤러 뉴로고스" Rare Effect Link Monster
CIBR-KR050 "Excrawler Qualiark" "엑스크롤러 퀼리아크" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Link Monster
CIBR-KR051 "Akashic Magician" "아카식 매지션" Super Rare
Secret Rare
Effect Link Monster
CIBR-KR052 "Mistar Boy" "마스터 보이" Rare Effect Link Monster
CIBR-KR053 "Security Block" "시큐리티 블록" Common Quick-Play Spell Card
CIBR-KR054 "Dragonoid Generator" "드래고노이드 제너레이터" Rare Continuous Spell Card
CIBR-KR055 "Squib Draw" "스퀴브 드로우" Rare Quick-Play Spell Card
CIBR-KR056 "Quick Revolve" "퀵 리볼브" Super Rare
Secret Rare
Quick-Play Spell Card
CIBR-KR057 "Shadows Creeping on the World Legacy" "성유물에 비치는 그림자" Common Field Spell Card
CIBR-KR058 "Battle for the World Legacy" "성유물을 둘러싼 싸움" Common Quick-Play Spell Card
CIBR-KR059 "Metaphys Factor" "메타파이즈 팩터" Common Field Spell Card
CIBR-KR060 "Asymmetaphys" "어심메타파이즈" Common Continuous Spell Card
CIBR-KR061 "One-Time Passcode" "원타임 패스코드" Rare Normal Spell Card
CIBR-KR062 "Rival Arrival" "라이벌 어라이벌" Common Quick-Play Spell Card
CIBR-KR063 "Excessive Burial" "과도한 매장" Super Rare
Secret Rare
Equip Spell Card
CIBR-KR064 "Altar of the Mind's Eye" "심안의 제전" Common Field Spell Card
CIBR-KR065 "Replenishment Squad" "보충 부대" Rare Continuous Spell Card
CIBR-KR066 "Burning Bamboo Sword" "불타는 죽도" Normal Rare Continuous Spell Card
CIBR-KR067 "Cyberse Beacon" "사이버스 비콘" Rare Normal Trap Card
CIBR-KR068 "Link Restart" "링크 리스타트" Common Counter Trap Card
CIBR-KR069 "Remote Rebirth‎‎" "리모트 리본" Common Normal Trap Card
CIBR-KR070 "Altergeist Camouflage" "얼터가이스트 카모플라쥬" Common Normal Trap Card
CIBR-KR071 "Altergeist Protocol" "얼터가이스트 프로토콜" Common Continuous Trap Card
CIBR-KR072 "Personal Spoofing" "퍼스널 스푸핑" Common Continuous Trap Card
CIBR-KR073 "World Legacy Puppet" "성유물의 괴뢰" Common Continuous Trap Card
CIBR-KR074 "Trap Crawling on World Legacy" "성유물에 몸부림치는 함정" Common Normal Trap Card
CIBR-KR075 "Metaphys Dimension" "메타파이즈 디멘션" Common Continuous Trap Card
CIBR-KR076 "Metaverse" "메타버스" Rare Normal Trap Card
CIBR-KR077 "Evenly Matched" "길항승부" Super Rare
Secret Rare
Normal Trap Card
CIBR-KR078 "Fuse Line" "도폭선" Common Normal Trap Card
CIBR-KR079 "Shut Line" "셧라인" Rare Counter Trap Card
CIBR-KR080 "Ojama Duo" "방해꾼 듀오" Normal Rare Normal Trap Card
Hỏi, đáp về sản phẩm