Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

[KR] Maximum Crisis Pack || 5 Lá/Pack (Yugioh! Chính Hãng)

Giá: 40.000 vnđ
Số người chơi:
1 - 2 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
6+
Thể loại:
Card Game
Khuyến mại
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:(096) 991 4344

TP. HCM:(093) 206 0054

Đà Nẵng:0935677617

Cần Thơ:0913530024

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Sản xuất tại Hàn Quốc
Khối lượng 250g
Kích thước 11 x 8 x 1cm
Chất liệu Giấy
 

 

Hình ảnh thực tế

Bộ Bài

Phantasm Spiral :

Bộ bài tập trung vào việc triệu hồi nhanh Phantasm Spiral Dragon và dành điều kiện chiến thắng với Phantasm Spiral Assault.

Supreme King :

Bộ bài cho phép đặt các Pendulum Scale có giá trị thuận lợi cho việc Pendulum Summon, và triệu hồi ra các quái thú mạnh của nhóm Supreme King.

Trong booster set Maximum Crisis này còn rất nhiều dàn quân bài hỗ trợ cho các nhóm bài "B.E.S", "Buster Blader", "D/D", "D/D/D", "Dark Contract", "Destruction Sword", "Dinomist", "Duston", "Familiar-Possessed", "Magician", "Nekroz", "Odd-Eyes", "Performapal", "Polymerization", "Predap", "Predaplant", "Resonator", "Raidraptor", "Speedroid", "The Phantom Knights", "Zefra", "Zoodiac", "Digital Bug", "Fairy Tail", "Lyrilusc", "Pendulum", "True Draco".

Lá Bài Nổi Bật

Ash Blossom & Joyous Spring Supreme King Z-ARC

Danh Sách Các Lá Bài Có Thể Xuất Hiện Trong Pack || 5 Cards/Pack

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Hàn Quốc Độ Hiếm Loại Quân Bài
MACR-KR001 "Performapal Sky Magician" "EM엔터메이트 스카이 매지션" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Monster
MACR-KR002 "Performapal Sky Pupil" "EM엔터메이트 스카이 퓨필" Rare Effect Monster
MACR-KR003 "Performapal Revue Dancer" "EM엔터메이트 레뷰 댄서" Common Effect Monster
MACR-KR004 "Performapal U Go Golem" "EM엔터메이트 유골렘" Common Effect Pendulum Monster
MACR-KR005 "Performapal Coin Dragon" "EM엔터메이트 드라고 리모라" Rare Effect Pendulum Monster
MACR-KR006 "Speedroid Skull Marbles" "SR스피드로이드 비드로 도크로" Common Effect Monster
MACR-KR007 "Speedroid Maliciousmagnet" "SR스피드로이드 아쿠마그네" Common Effect Tuner monster
MACR-KR008 "Speedroid Rubberband Plane" "SR스피드로이드 56파이브식스프레인" Rare Effect Monster
MACR-KR009 "Predaplant Ophrys Scorpio" "프레데터 플랜츠 오프리스 스콜피오" Rare Effect Monster
MACR-KR010 "Predaplant Darlingtonia Cobra" "프레데터 플랜츠 달링 코브라" Common Effect Monster
MACR-KR011 "Predaplant Cordyceps" "프레데터 플랜츠 코디셉스" Common Effect Monster
MACR-KR012 "Lyrilusc - Cobalt Sparrow" "LL리리컬 루스키니아-코발트 스패로" Common Effect Monster
MACR-KR013 "Lyrilusc - Sapphire Swallow" "LL리리컬 루스키니아-사파이어 스왈로" Common Effect Monster
MACR-KR014 "Lyrilusc - Turquoise Warbler" "LL리리컬 루스키니아-터쿼이즈 와블러" Common Effect Monster
MACR-KR015 "D/D Ghost" "DD 고스트" Common Effect Tuner monster
MACR-KR016 "Double Resonator" "더블 레조네이터" Common Effect Tuner monster
MACR-KR017 "Supreme King Gate Zero" "패왕문 제로" Rare Effect Pendulum Monster
MACR-KR018 "Supreme King Gate Infinity" "패왕문 인피니티" Rare Effect Pendulum Monster
MACR-KR019 "Supreme King Dragon Darkwurm" "패왕권룡 다크브룸" Common Effect Pendulum Monster
MACR-KR020 "Majesty Maiden, the True Dracocaster" "진룡도사 마제스티M메이든" Common Effect Monster
MACR-KR021 "Ignis Heat, the True Dracowarrior" "진룡전사 이그니스H히트" Common Effect Monster
MACR-KR022 "Dinomight Knight, the True Dracofighter" "진룡권사 다이너마이트K너클" Common Effect Monster
MACR-KR023 "Dreiath III, the True Dracocavalry General" "진룡기장 드라이어스세" Common Effect Monster
MACR-KR024 "Master Peace, the True Dracoslaying King" "진룡검황 마스터P피스" Super Rare
Secret Rare
Effect Monster
MACR-KR025 "Metaltron XII, the True Dracombatant" "진룡기병 다스메타트론" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Monster
MACR-KR026 "Mariamne, the True Dracophoenix" "진룡봉황 마리암네" Super Rare
Secret Rare
Effect Monster
MACR-KR027 "Zoodiac Kataroost" "십이수 쿠클" Common Effect Monster
MACR-KR028 "Phantasm Spiral Dragon" "환황룡 스파이럴" Rare Normal Monster
MACR-KR029 "Digital Bug LEDybug" "디지털 버그-LED레이디버그" Common Effect Monster
MACR-KR030 "Zefraath" "세피라 트라 그라마톤" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Pendulum Monster
MACR-KR031 "Ariel, Priestess of the Nekroz" "네크로즈의 무녀 에리얼" Rare Effect Monster
MACR-KR032 "B.E.S. Big Core MK-3" "거대전함 빅 코어 MK-Ⅲ" Super Rare
Secret Rare
Effect Monster
MACR-KR033 "Pendulumucho" "펜듈럼무쵸" Rare Effect Pendulum Monster
MACR-KR034 "Baobaboon" "바오바분" Common Effect Monster
MACR-KR035 "Fire Cracker" "파이어크래커" Common Effect Monster
MACR-KR036 "Ash Blossom & Joyous Spring" "하루 우라라" Super Rare
Secret Rare
Effect Tuner monster
MACR-KR037 "Familiar-Possessed - Lyna" "빙의장착-라이너" Normal Rare Effect Monster
MACR-KR038 "Fairy Tail - Luna" "페어리테일-카구야" Normal Rare Effect Monster
MACR-KR039 "Supreme King Z-ARC" "패왕룡 즈아크" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Holographic Rare
Effect FusionPendulum Monster
MACR-KR040 "Performapal Gatlinghoul" "EM엔터메이트 개틀링구울" Super Rare
Secret Rare
Effect Fusion Monster
MACR-KR041 "Lyrilusc - Independent Nightingale" "LL리리컬 루스키니아-인디펜던트 나이팅게일" Rare Effect Fusion Monster
MACR-KR042 "The Phantom Knights of Cursed Javelin" "팬텀 나이츠 커스드 자베린" Super Rare
Secret Rare
Effect Xyz Monster
MACR-KR043 "Lyrilusc - Assembled Nightingale" "LL리리컬 루스키니아-어셈블리 나이팅게일" Rare Effect Xyz Monster
MACR-KR044 "Raidraptor - Stranger Falcon" "RR레이드 랩터즈-에트랑제 팔콘" Super Rare
Secret Rare
Effect Xyz Monster
MACR-KR045 "D/D/D Stone King Darius" "DDD 반석왕 다리우스" Super Rare
Secret Rare
Effect Xyz Monster
MACR-KR046 "True King of All Calamities" "진룡황 V.F.D.더 비스트" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Xyz Monster
MACR-KR047 "Zoodiac Hammerkong" "십이수 해머콩" Common Effect Xyz Monster
MACR-KR048 "Zoodiac Chakanine" "십이수 라이카" Rare Effect Xyz Monster
MACR-KR049 "Magician's Right Hand" "마술사의 오른손" Common Continuous Spell Card
MACR-KR050 "Magician's Left Hand" "마술사의 왼손" Common Continuous Spell Card
MACR-KR051 "Magician's Restage" "마술사의 재연" Rare Continuous Spell Card
MACR-KR052 "Ultra Polymerization" "초월융합" Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Normal Spell Card
MACR-KR053 "Dragonic Diagram" "드래고닉D다이어그램" Common Field Spell Card
MACR-KR054 "True Draco Heritage" "진룡의 계승" Common Continuous Spell Card
MACR-KR055 "Disciples of the True Dracophoenix" "진룡봉황의 사도" Common Continuous Spell Card
MACR-KR056 "Pacifis, the Phantasm City" "환황의 도시 퍼시피스" Rare Field Spell Card
MACR-KR057 "Phantasm Spiral Crash" "환황룡의 스파이럴 크래시" Common Equip Spell Card
MACR-KR058 "Phantasm Spiral Grip" "환황룡의 스파이럴 홀드" Common Equip Spell Card
MACR-KR059 "Phantasm Spiral Wave" "환황룡의 스파이럴 웨이브" Common Equip Spell Card
MACR-KR060 "Bug Signal" "버그 시그널" Common Quick-Play Spell Card
MACR-KR061 "Zefra Providence" "세피라의 신의" Rare Normal Spell Card
MACR-KR062 "B.E.F. Zelos" "거대요새 제로스" Common Field Spell Card
MACR-KR063 "Duelist Alliance" "듀얼리스트 어드벤트" Super Rare
Secret Rare
Normal Spell Card
MACR-KR064 "Set Rotation" "무대회전" Normal Rare Quick-Play Spell Card
MACR-KR065 "Break Away" "결별" Common Normal Trap Card
MACR-KR066 "The Phantom Knights of Lost Vambrace" "팬텀 나이츠 로스트 뱀브레이스" Common Normal Trap Card
MACR-KR067 "The Phantom Knights of Wrong Magnetring" "팬텀 나이츠 렁 마그네링" Common Normal Trap Card
MACR-KR068 "Dark Contract with the Eternal Darkness" "상암의 계약서" Rare Continuous Trap Card
MACR-KR069 "True King's Return" "진룡황의 부활" Rare Continuous Trap Card
MACR-KR070 "True Draco Apocalypse" "진룡의 묵시록" Common Continuous Trap Card
MACR-KR071 "Zoodiac Gathering" "십이수의 상극" Common Continuous Trap Card
MACR-KR072 "Phantasm Spiral Battle" "환황룡의 전와" Rare Normal Trap Card
MACR-KR073 "Phantasm Spiral Power" "환황룡의 침와" Common Normal Trap Card
MACR-KR074 "Phantasm Spiral Assault" "환황룡의 천와" Common Normal Trap Card
MACR-KR075 "Prologue of the Destruction Swordsman" "파괴검사의 요람" Common Normal Trap Card
MACR-KR076 "Dinomists Howling" "다이너미스트 하울링" Common Continuous Trap Card
MACR-KR077 "Zefra War" "세피라의 성전" Common Normal Trap Card
MACR-KR078 "Waterfall of Dragon Souls" "유려한 환랑" Common Normal Trap Card
MACR-KR079 "Unending Nightmare" "깨어나지 않는 악몽" Super Rare
Secret Rare
Continuous Trap Card
MACR-KR080 "Diamond Duston" "다이아몬드더스튼" Normal Rare Normal Trap Card

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi, đáp về sản phẩm