Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

[KR] Pharaoh's Memories Pack || 5 Lá/Pack (Yugioh! Chính Hãng)

Giá: 40.000 vnđ
Số người chơi:
1 - 2 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
6+
Thể loại:
Card Game
Khuyến mại
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:(096) 991 4344

TP. HCM:(093) 206 0054

Đà Nẵng:0935677617

Cần Thơ:0913530024

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Sản xuất tại Hàn Quốc
Khối lượng 250g
Kích thước 11 x 8 x 1cm
Chất liệu Giấy
 

 

Hình ảnh thực tế

Bộ bài xoay quanh nhóm các quái vật LV, các quái vật Gadget, và bảng tử thần F-I-N-A-L. Bên cạnh đó là quái thú chủ lực của Maximillion Pegasus - Thousand-Eyes Restrict.

Lá Bài Nổi Bật

Silent Swordsman Silent Magician Thousand-Eyes Restrict

Danh Sách Các Lá Bài Có Thể Xuất Hiện Trong Pack || 5 Cards/Pack

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Hàn Quốc Độ Hiếm Loại Quân Bài
DP17-KR001 Silent Swordsman 침묵의 검사-사일런트 스워드맨 Ultra Rare Effect Monster
DP17-KR002 Silent Magician 침묵의 마술사-사일런트 매지션 Ultra Rare Effect Monster
DP17-KR003 Silent Sword Slash 침묵의 검 Super Rare Quick-Play Spell Card
DP17-KR004 Silent Burning 사일런트 버닝 Super Rare Quick-Play Spell Card
DP17-KR005 Magnet Reverse 마그넷 포스 Rare Quick-Play Spell Card
DP17-KR006 Magnet Force 마그넷 포스 Super Rare Normal Trap Card
DP17-KR007 Neutron Blast 궁극의 우뢰탄 Ultra Rare Normal Spell Card
DP17-KR008 Lullaby of Obedience 천성의 복종 Ultra Rare Normal Spell Card
DP17-KR009 Tribute Burial 매장된 제물 Super Rare Normal Spell Card
DP17-KR010 Dark Sanctuary 암흑 성역 Rare Field Spell Card
DP17-KR011 Dragon Master Knight 궁극룡 기사 Rare Effect Fusion Monster
DP17-KR012 Dark Magician of Chaos 혼돈의 흑마술사 Super Rare Effect Monster
DP17-KR013 Dedication through Light and Darkness 빛과 어둠의 세례 Common Quick-Play Spell Card
DP17-KR014 Fiend's Sanctuary 데블의 성역 Rare Normal Spell Card
DP17-KR015 Eternal Soul 영원의 혼 Rare Continuous Trap Card
DP17-KR016 Silent Swordsman LV3 사일런트 스워드맨 LV3 Common Effect Monster
DP17-KR017 Silent Swordsman LV5 사일런트 스워드맨 LV5 Common Effect Monster
DP17-KR018 Silent Swordsman LV7 사일런트 스워드맨 LV7 Common Effect Monster
DP17-KR019 Silent Magician LV4 사일런트 매지션 LV4 Common Effect Monster
DP17-KR020 Silent Magician LV8 사일런트 매지션 LV8 Common Effect Monster
DP17-KR021 Green Gadget 그린 가제트 Common Effect Monster
DP17-KR022 Red Gadget 레드 가제트 Common Effect Monster
DP17-KR023 Yellow Gadget 옐로 가제트 Common Effect Monster
DP17-KR024 Stronghold the Moving Fortress 기동요새 스트롱 홀드 Common Continuous Trap Card
DP17-KR025 Dark Burning Attack 흑 ・ 마 ・ 도 ・ 폭 ・ 열 ・ 파 Common Normal Spell Card
DP17-KR026 Dark Burning Magic 흑 ・ 폭 ・ 열 ・ 파 ・ 마 ・ 도 Common Quick-Play Spell Card
DP17-KR027 Blue-Eyes Ultimate Dragon 궁극의 푸른 눈의 백룡 Rare Non-Effect Fusion Monster
DP17-KR028 Blue-Eyes Shining Dragon 푸른 눈의 빛룡 Common Effect Monster
DP17-KR029 YZ-Tank Dragon YZ-캐터필러 드래곤 Rare Effect Fusion Monster
DP17-KR030 Dragon's Mirror 용의 거울 Rare Normal Spell Card
DP17-KR031 Dragon Shrine 용의 영묘 Rare Normal Spell Card
DP17-KR032 Silver's Cry 은룡의 굉포 Common Quick-Play Spell Card
DP17-KR033 Castle of Dragon Souls 용혼의 성 Common Continuous Trap Card
DP17-KR034 Helpoemer 지옥시인 헬포에머 Common Effect Monster
DP17-KR035 Metal Reflect Slime 메탈 리플렉트 슬라임 Rare Continuous Trap Card
DP17-KR036 Blast Held by a Tribute 제물이 감춘 폭탄 Common Normal Trap Card
DP17-KR037 Exchange of the Spirit 현세와 명계의 역전 Common Normal Trap Card
DP17-KR038 Mystical Beast of Serket 신성한 몬스터 셀케트 Common Effect Monster
DP17-KR039 Temple of the Kings 왕가의 신전 Common Continuous Spell Card
DP17-KR040 Destiny Board 위저 보드 Common Continuous Trap Card
DP17-KR041 Spirit Message "I" 죽음의 메시지 "I" Common Continuous Spell Card
DP17-KR042 Spirit Message "N" 죽음의 메시지 "N" Common Continuous Spell Card
DP17-KR043 Spirit Message "A" 죽음의 메시지 "A" Common Continuous Spell Card
DP17-KR044 Spirit Message "L" 죽음의 메시지 "L" Common Continuous Spell Card
DP17-KR045 Thousand-Eyes Restrict 사우전드 아이즈 새크리파이스 Super Rare Effect Fusion Monster
Hỏi, đáp về sản phẩm