Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

[KR] Pharaoh's Servant Pack || 5 Lá/Pack (Yugioh! Chính Hãng)

Giá: 40.000 vnđ
Số người chơi:
1 - 2 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
6+
Thể loại:
Card Game
Khuyến mại
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:(096) 991 4344

TP. HCM:(093) 206 0054

Đà Nẵng:0935677617

Cần Thơ:0913530024

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Sản xuất tại Hàn Quốc
Khối lượng 250g
Kích thước 11 x 8 x 1cm
Chất liệu Giấy
 

 

Hình ảnh thực tế

Bộ bài có những lá bài cạm bẫy mạnh như "Imperial Order", "Call of the Haunted" cũng như các quái vật mạnh như "Jinzo", "Thousand-Eyes Restrict".

Lá Bài Nổi Bật

Jinzo Thousand-Eyes Restrict
Imperial Order Limiter Removal

Danh Sách Lá Bài

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Hàn Quốc Độ Hiếm Loại Quân Bài
PSV-K000 Jinzo 인조인간 -사이코 쇼커- Secret Rare Effect Monster
PSV-K001 Steel Ogre Grotto #2 철완 골렘 Common Normal Monster
PSV-K002 Three-Headed Geedo 삼두괴수 기도 Common Normal Monster
PSV-K003 Parasite Paracide 기생충 파라사이드 Super Rare Flip monster
PSV-K004 7 Completed 7 카드 Common Equip Spell Card
PSV-K005 Lightforce Sword 빛의 봉쇄검 Rare Normal Trap Card
PSV-K006 Chain Destruction 연쇄 파괴 Ultra Rare Normal Trap Card
PSV-K007 Time Seal 시간봉인 Common Normal Trap Card
PSV-K008 Graverobber 도굴꾼 Super Rare Normal Trap Card
PSV-K009 Gift of The Mystical Elf 홀리 엘프의 축복 Common Normal Trap Card
PSV-K010 The Eye of Truth 진실의 눈 Common Continuous Trap Card
PSV-K011 Dust Tornado 더스트 토네이도 Super Rare Normal Trap Card
PSV-K012 Call of the Haunted 리 빙 데드가 부르는 소리 Ultra Rare Continuous Trap Card
PSV-K013 Solomon's Lawbook 솔로몬의 율법서 Common Normal Trap Card
PSV-K014 Earthshaker 지각 변동 Common Normal Trap Card
PSV-K015 Enchanted Javelin 홀리 자베린 Common Normal Trap Card
PSV-K016 Mirror Wall 은막의 거울벽 Super Rare Continuous Trap Card
PSV-K017 Gust 돌풍 Common Normal Trap Card
PSV-K018 Driving Snow 폭설 Common Normal Trap Card
PSV-K019 Armored Glass 유리 갑옷 Common Normal Trap Card
PSV-K020 World Suppression 세계 평정 Common Normal Trap Card
PSV-K021 Mystic Probe 마법 탐사의 석판 Common Normal Trap Card
PSV-K022 Metal Detector 금속 탐지기 Common Normal Trap Card
PSV-K023 Numinous Healer 백의의 천사 Common Normal Trap Card
PSV-K024 Appropriate 편승 Rare Continuous Trap Card
PSV-K025 Forced Requisition 강제 접수 Rare Continuous Trap Card
PSV-K026 DNA Surgery DNA 개조 수술 Common Continuous Trap Card
PSV-K027 The Regulation of Tribe 일족의 법도 Common Continuous Trap Card
PSV-K028 Backup Soldier 보충 요원 Super Rare Normal Trap Card
PSV-K029 Major Riot 대소동 Common Normal Trap Card
PSV-K030 Ceasefire 정전 협정 Ultra Rare Normal Trap Card
PSV-K031 Light of Intervention 성스러운 빛 Common Continuous Trap Card
PSV-K032 Respect Play 정정 당당 Common Continuous Trap Card
PSV-K033 Magical Hats 매지컬 실크햇 Super Rare Normal Trap Card
PSV-K034 Nobleman of Crossout 말살의사도 Super Rare Normal Spell Card
PSV-K035 Nobleman of Extermination 박멸의 사도 Rare Normal Spell Card
PSV-K036 The Shallow Grave 얕은 무덤 Rare Normal Spell Card
PSV-K037 Premature Burial 성급한 매장 Ultra Rare Equip Spell Card
PSV-K038 Inspection 검열 Common Continuous Spell Card
PSV-K039 Prohibition 금지령 Rare Continuous Spell Card
PSV-K040 Morphing Jar #2 카오스 포드 Rare Flip monster
PSV-K041 Flame Champion 화염의 킬러 Common Normal Monster
PSV-K042 Twin-Headed Fire Dragon 빅뱅 드래곤 Common Normal Monster
PSV-K043 Darkfire Soldier #1 버닝 솔저 Common Normal Monster
PSV-K044 Mr. Volcano 미스터 볼케이노 Common Normal Monster
PSV-K045 Darkfire Soldier #2 화염의 검객 Common Normal Monster
PSV-K046 Kiseitai 정신 기생체 Common Effect Monster
PSV-K047 Cyber Falcon 메카 팔콘 Common Normal Monster
PSV-K048 Flying Kamakiri #2 플라잉 사마귀 Common Normal Monster
PSV-K049 Sky Scout (as "Harpie's Brother") 하드맨 Common Normal Monster
PSV-K050 Buster Blader 버스터 블레이더 Ultra Rare Effect Monster
PSV-K051 Michizure 동반 Rare Normal Trap Card
PSV-K052 Minor Goblin Official 고블린의 관리인 Common Continuous Trap Card
PSV-K053 Gamble 겜블 Common Normal Trap Card
PSV-K054 Attack and Receive 백병전 Common Normal Trap Card
PSV-K055 Solemn Wishes 신의 은총 Common Continuous Trap Card
PSV-K056 Skull Invitation 사령의 권유 Rare Continuous Trap Card
PSV-K057 Bubonic Vermin 데스 햄스터 Common Flip monster
PSV-K058 Dark Bat 다크 베트 Common Normal Monster
PSV-K059 Oni Tank T-34 도깨비 탱크 T-34 Common Normal Monster
PSV-K060 Overdrive 개틀링 버기 Common Normal Monster
PSV-K061 Burning Land 불타오르는 대지 Common Continuous Spell Card
PSV-K062 Cold Wave 대 한파 Common Normal Spell Card
PSV-K063 Fairy Meteor Crush 메테오 스트라이크 Super Rare Equip Spell Card
PSV-K064 Limiter Removal 리미터 해제 Super Rare Quick-Play Spell Card
PSV-K065 Rain of Mercy 은혜의 단비 Common Normal Spell Card
PSV-K066 Monster Recovery 몬스터 회수 Rare Quick-Play Spell Card
PSV-K067 Shift 시프트체인지 Rare Normal Trap Card
PSV-K068 Insect Imitation 부화 Common Normal Spell Card
PSV-K069 Dimensionhole 웜홀 Rare Normal Spell Card
PSV-K070 Ground Collapse 지반 침식 Common Continuous Spell Card
PSV-K071 Magic Drain 매직 드레인 Rare Counter Trap Card
PSV-K072 Infinite Dismissal 메시아의 개미지옥 Common Continuous Trap Card
PSV-K073 Gravity Bind 그레비티 바인드 Rare Continuous Trap Card
PSV-K074 Type Zero Magic Crusher 영식 마법 분쇄기 Common Continuous Trap Card
PSV-K075 Shadow of Eyes 유혹의 새도우 Common Normal Trap Card
PSV-K076 The Legendary Fisherman 전설의 어부 Ultra Rare Effect Monster
PSV-K077 Sword Hunter 스워드 헌터 Common Effect Monster
PSV-K078 Drill Bug 천공충 Common Effect Monster
PSV-K079 Deepsea Warrior 심해의 전사 Common Effect Monster
PSV-K080 Bite Shoes 빨간 구두 Common Flip monster
PSV-K081 Spikebot 스파이크 헤드 Common Normal Monster
PSV-K082 Invitation to a Dark Sleep 암흑 수면으로의 초대 Common Effect Monster
PSV-K083 Thousand-Eyes Idol 천개의 눈을 가진 사교신 Common Normal Monster
PSV-K084 Thousand-Eyes Restrict 사우전드 아이즈 새크리파이스 Ultra Rare Effect Fusion Monster
PSV-K085 Girochin Kuwagata 기요틴 투구벌레 Common Normal Monster
PSV-K086 Hayabusa Knight 매의 기사 Rare Effect Monster
PSV-K087 Bombardment Beetle 폭탄 벌레 Common Flip monster
PSV-K088 4-Starred Ladybug of Doom 4 - 별표 레이디 버그를 둠 Common Flip monster
PSV-K089 Gradius 초시공 전투기 빅 바이퍼 Common Normal Monster
PSV-K090 Vampire Baby 뱀파이어 베이비 Rare Effect Monster
PSV-K091 Mad Sword Beast 맹진하는 검뿔소 Rare Effect Monster
PSV-K092 Skull Mariner 해적선 스컬 블러드호 Common Normal Monster
PSV-K093 The All-Seeing White Tiger 애꾸눈의 화이트 타이거 Common Normal Monster
PSV-K094 Goblin Attack Force 고블린의 돌격 부대 Ultra Rare Effect Monster
PSV-K095 Island Turtle 아일랜드 터틀 Common Normal Monster
PSV-K096 Wingweaver 날개를 짜는 천사 Common Normal Monster
PSV-K097 Science Soldier 과학 특수병 Common Normal Monster
PSV-K098 Souls of the Forgotten 원혼 집합체 Common Normal Monster
PSV-K099 Dokuroyaiba 사신 부메랑 Common Normal Monster
PSV-K100 The Fiend Megacyber 마도 기가 사이버 Ultra Rare Effect Monster
PSV-K101 Gearfried the Iron Knight 철의 기사 기어프리드 Super Rare Effect Monster
PSV-K102 Insect Barrier 인섹트 베리어 Common Continuous Spell Card
PSV-K103 Beast of Talwar 탈와르 데몬 Ultra Rare Normal Monster
PSV-K104 Imperial Order 왕궁의 칙명 Secret Rare Continuous Trap Card
Hỏi, đáp về sản phẩm