Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

[EN] Structure Deck - Cyberse Link (Yu-Gi-Oh! Chính Hãng) (US)

Giá: 340.000 vnđ
Số người chơi:
2 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
6+
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:096 991 4344

TP. HCM:093 206 0054

Đà Nẵng:0935677617

Cần Thơ:0913530024

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Sản xuất tại Mỹ
Khối lượng 250g
Kích thước  
Chất liệu Giấy

 

Bộ Bài

Bộ bài xoay quanh việc triệu hồi nhanh các Link Monster để dứt điểm trận đấu!

Lá Bài Nổi Bật

Cynet Backdoor Binary Sorceress Tri-Gate Wizard Encode Talker

Danh Sách Lá Bài

 

Tên Tiếng Anh Độ Hiếm Loại Quân Bài
SDCL-EN001 "Digitron" Common Normal Monster
SDCL-EN002 "Dotscaper" Common Effect Monster
SDCL-EN003 "Cliant" Common Effect Monster
SDCL-EN004 "Backlinker" Common Effect Monster
SDCL-EN005 "Balancer Lord" Common Effect Monster
SDCL-EN006 "ROM Cloudia" Common Effect Monster
SDCL-EN007 "Boot Staggered" Common Effect Monster
SDCL-EN008 "Dual Assembwurm" Super Rare Effect Monster
SDCL-EN009 "Cyberse Wizard" Common Effect Monster
SDCL-EN010 "Backup Secretary" Common Effect Monster
SDCL-EN011 "Stack Reviver" Common Effect Monster
SDCL-EN012 "Launcher Commander" Common Effect Monster
SDCL-EN013 "Tragoedia" Common Effect Monster
SDCL-EN014 "Summoner Monk" Common Effect Monster
SDCL-EN015 "Card Trooper" Common Effect Monster
SDCL-EN016 "Debris Dragon" Common Effect Tuner monster
SDCL-EN017 "Mathematician" Common Effect Monster
SDCL-EN018 "Crane Crane" Common Effect Monster
SDCL-EN019 "Magician of Faith" Common Flip monster
SDCL-EN020 "Jester Confit" Common Effect Monster
SDCL-EN021 "Glow-Up Bulb" Common Effect Tuner monster
SDCL-EN022 "Kinka-byo" Common Spirit monster
SDCL-EN023 "Cynet Backdoor" Super Rare Quick-Play Spell Card
SDCL-EN024 "Soul Charge" Common Normal Spell Card
SDCL-EN025 "Shuffle Reborn" Common Normal Spell Card
SDCL-EN026 "D.D.R. - Different Dimension Reincarnation" Common Equip Spell Card
SDCL-EN027 "Gold Sarcophagus" Common Normal Spell Card
SDCL-EN028 "Mind Control" Common Normal Spell Card
SDCL-EN029 "Cosmic Cyclone" Common Quick-Play Spell Card
SDCL-EN030 "Moon Mirror Shield" Common Equip Spell Card
SDCL-EN031 "Where Arf Thou?" Common Normal Spell Card
SDCL-EN032 "Recoded Alive" Common Normal Trap Card
SDCL-EN033 "Miracle's Wake" Common Normal Trap Card
SDCL-EN034 "Powerful Rebirth" Common Continuous Trap Card
SDCL-EN035 "Premature Return" Common Normal Trap Card
SDCL-EN036 "Swamp Mirrorer" Common Continuous Trap Card
SDCL-EN037 "Quantum Cat" Common Continuous Trap Card
SDCL-EN038 "Storming Mirror Force" Common Normal Trap Card
SDCL-EN039 "Dimensional Barrier" Common Normal Trap Card
SDCL-EN040 "Ghosts From the Past" Common Normal Trap Card
SDCL-EN041 "Encode Talker" Ultra Rare Effect Link Monster
SDCL-EN042 "Tri-Gate Wizard" Ultra Rare Effect Link Monster
SDCL-EN043 "Binary Sorceress" Super Rare Effect Link Monster

 

Hỏi, đáp về sản phẩm