Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

[KR] Kaiba Seto - Structure Deck (Yugioh! Chính Hãng)

Giá: 330.000 vnđ
Số người chơi:
1 - 2 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
6+
Thể loại:
Card Game
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:096 991 4344

TP. HCM:093 206 0054

Đà Nẵng:0935677617

Cần Thơ:0913530024

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Sản xuất tại Hàn Quốc
Khối lượng 250g
Kích thước 11 x 8 x 1cm
Chất liệu Giấy
 

 

Hình ảnh thực tế

Bộ Bài

Bộ Bài ABC:

Đây là bộ bài nâng cấp cho nhóm union mạnh nhất, khi liên tiếp vô địch tại các giải thế giới khi vừa ra mắt, tập chung vào tài nguyên khi có A-Assault CoreB-Buster DrakeC-Crush Wyvern khi có trên sân hoặc dưới mộ, chúng ta có thể triệu hồi lên chủ bài ABC-Dragon Buster.

Bộ bài xoay quanh các quái thú Union, bên cạnh những lá bài quen thuộc của Kaiba Seto như Blue-Eyes White DragonVorse RaiderSoul ExchangeCrush Card VirusRing of Destruction.

Lá Bài Nổi Bật

Blue-Eyes White Dragon ABC-Dragon Buster A-to-Z-Dragon Buster Cannon


Danh Sách Lá Bài

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Hàn Quốc Độ Hiếm Loại Quân Bài
SDKS-KR001 A-Assault Core A-어썰트 코어 Super Rare Union monster
SDKS-KR002 B-Buster Drake B-버스터 드레이크 Super Rare Union monster
SDKS-KR003 C-Crush Wyvern C-크러시 와이반 Super Rare Union monster
SDKS-KR004 Heavy Mech Support Armor 강화지원메카 헤비아머 Normal Parallel Rare Union monster
SDKS-KR005 X-Head Cannon X-헤드 캐논 Common Normal Monster
SDKS-KR006 Y-Dragon Head Y-드래곤 헤드 Common Union monster
SDKS-KR007 Z-Metal Tank Z-메탈 캐터필러 Common Union monster
SDKS-KR008 Heavy Mech Support Platform 강화지원메카 헤비웨폰 Common Union monster
SDKS-KR009 Blue-Eyes White Dragon 푸른 눈의 백룡 Normal Parallel Rare Normal Monster
SDKS-KR010 Kaiser Glider 카이저 글라이더 Common Effect Monster
SDKS-KR011 Lord of D. 드래곤의 제왕 Common Effect Monster
SDKS-KR012 Blade Knight 블레이드 나이트 Common Effect Monster
SDKS-KR013 Enraged Battle Ox 격앙한 미노타우로스 Common Effect Monster
SDKS-KR014 Des Feral Imp 데스 그렘린 Common Flip monster
SDKS-KR015 Vorse Raider 블러드 볼스 Common Normal Monster
SDKS-KR016 La Jinn the Mystical Genie of the Lamp 램프의 요정 라 진 Common Normal Monster
SDKS-KR017 Ancient Lamp 매직 램프 Common Effect Monster
SDKS-KR018 Familiar Knight 패밀리어 나이트 Common Effect Monster
SDKS-KR019 Peten the Dark Clown 어둠의 어릿광대 페텐 Common Effect Monster
SDKS-KR020 Union Hangar 유니온 격납고 Normal Parallel Rare Field Spell Card
SDKS-KR021 Majesty with Eyes of Blue 파란 눈의 위광 Normal Parallel Rare Quick-Play Spell Card
SDKS-KR022 Burst Stream of Destruction 멸망의 폭렬질풍탄 Common Normal Spell Card
SDKS-KR023 The Flute of Summoning Dragon 드래곤을 부르는 피리 Common Normal Spell Card
SDKS-KR024 The Melody of Awakening Dragon 드래곤 자각의 선율 Common Normal Spell Card
SDKS-KR025 Monster Reborn 죽은 자의 소생 Common Normal Spell Card
SDKS-KR026 Silent Doom 침묵의 죽은자 Common Normal Spell Card
SDKS-KR027 Shrink 수축 Common Quick-Play Spell Card
SDKS-KR028 Enemy Controller 에너미 컨트롤러 Common Quick-Play Spell Card
SDKS-KR029 Soul Exchange 크로스 소울 Common Normal Spell Card
SDKS-KR030 Cost Down 코스트 다운 Common Normal Spell Card
SDKS-KR031 Megamorph 거대화 Common Equip Spell Card
SDKS-KR032 Union Scramble 스크램블 유니온 Normal Parallel Rare Normal Trap Card
SDKS-KR033 Crush Card Virus 죽음의 덱 파괴 바이러스 Common Normal Trap Card
SDKS-KR034 Shadow Spell 어둠의 저주 Common Continuous Trap Card
SDKS-KR035 Negate Attack 공격 무력화 Common Counter Trap Card
SDKS-KR036 Ring of Destruction 파괴륜 Common Normal Trap Card
SDKS-KR037 Interdimensional Matter Transporter 아공간 물질 전송장치 Common Normal Trap Card
SDKS-KR038 Cloning 클론 복제 Common Normal Trap Card
SDKS-KR039 Final Attack Orders 최후 돌격명령 Common Continuous Trap Card
SDKS-KR040 A-to-Z-Dragon Buster Cannon AtoZ-드래곤 버스터캐논 Ultra Rare Effect Fusion Monster
SDKS-KR041 ABC-Dragon Buster ABC-드래곤 버스터 Ultra Rare Effect Fusion Monster
SDKS-KR042 XYZ-Dragon Cannon XYZ-드래곤 캐논 Normal Parallel Rare Effect Fusion Monster
SDKS-KR043 XY-Dragon Cannon XY-드래곤 캐논 Common Effect Fusion Monster
SDKS-KR044 XZ-Tank Cannon XZ-캐터필러 캐논 Common Effect Fusion Monster

Hỏi, đáp về sản phẩm