Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

[KR] Millennium Deck - Structure Deck (Yugioh! Chính Hãng)

Giá: 350.000 vnđ
Số người chơi:
1 - 2 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
6+
Thể loại:
Card Game
Khuyến mại
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:096 991 4344

TP. HCM:093 206 0054

Đà Nẵng:0935677617

Cần Thơ:0913530024

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Sản xuất tại Hàn Quốc
Khối lượng 250g
Kích thước 11 x 8 x 1cm
Chất liệu Giấy
 

 

Hình ảnh thực tế

Bộ Bài

Bộ Bài Yugi:

Đây là bộ bài mạnh nhất của Yugi, cũng là hộp bài được xây dựng bám sát từng lá của nhân vật này với đủ chủ bài như Dark Magician, Thần Sức Mạnh.

Bộ bài bao gồm những lá bài chủ lực của Yugi, và có rất nhiều lá bài được sử dụng trong trận đấu giữa Yugi Muto và Atem.
Lá Bài Nổi Bật

Dark Magician The Legendary Exodia Incarnate


Danh Sách Lá Bài

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Hàn Quốc Độ Hiếm Loại Quân Bài
MB01-KR001‬ The Legendary Exodia Incarnate 소환신 엑조디아 Millennium Gold Rare Effect Monster
MB01-KR002 Ties of the Brethren 동포의 연 Millennium Gold Rare Normal Spell Card
MB01-KR003‬‬ Obliterate!!! 엑조드 프레임 Millennium Gold Rare Continuous Trap Card
MB01-KR004‬ Exodia the Forbidden One 봉인된 엑조디아 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR005‬ Right Arm of the Forbidden One 봉인된 자의 오른쪽 팔 Millennium Rare Normal Monster
MB01-KR006‬ Left Arm of the Forbidden One 봉인된 자의 왼쪽 팔 Millennium Rare Normal Monster
MB01-KR007 Right Leg of the Forbidden One 봉인된 자의 오른쪽 다리 Millennium Rare Normal Monster
MB01-KR008‬ Left Leg of the Forbidden One 봉인된 자의 왼쪽 다리 Millennium Rare Normal Monster
MB01-KR009 Exodia Necross 엑조디아 네크로스 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR010 Dark Magician 블랙 매지션 Millennium Rare Normal Monster
MB01-KR011 Dark Magician Girl 블랙 매지션 걸 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR012 Buster Blader 버스터 블레이더 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR013 Silent Magician LV8 사일런트 매지션 LV8 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR014 Silent Magician LV4 사일런트 매지션 LV4 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR015 Silent Swordsman LV7 사일런트 스워드맨 LV7 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR016 Silent Swordsman LV5 사일런트 스워드맨 LV5 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR017 Silent Swordsman LV3 사일런트 스워드맨 LV3 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR018 The Tricky 더 트릭키 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR019 Big Shield Gardna 빅 실드 가드너 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR020 Blockman 블록맨 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR021 Marshmallon 마슈마론 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR022 Kuriboh 크리보 Millennium Rare Effect Monster
MB01-KR023 Gold Sarcophagus 봉인의 황금궤 Millennium Rare Normal Spell Card
MB01-KR024 Monster Reborn 죽은 자의 소생 Millennium Rare Normal Spell Card
MB01-KR025 Swords of Revealing Light 빛의 봉인검 Millennium Rare Normal Spell Card
MB01-KR026 Card of Sanctity 하늘의 선물 Millennium Rare Normal Spell Card
MB01-KR027 Magical Dimension 디멘션 매직 Millennium Rare Quick-Play Spell Card
MB01-KR028 Magicians Unite 매지션즈 크로스 Millennium Rare Normal Spell Card
MB01-KR029 Tricky Spell 4 트릭키 매직4 Millennium Rare Quick-Play Spell Card
MB01-KR030 Thousand Knives 사우전드 나이프 Millennium Rare Normal Spell Card
MB01-KR031 Dark Magic Attack 흑·마·도 Millennium Rare Normal Spell Card
MB01-KR032 Dark Burning Attack 흑 ・ 마 ・ 도 ・ 폭 ・ 열 ・ 파 Millennium Rare Normal Spell Card
MB01-KR033 Dark Burning Magic 흑 ・ 폭 ・ 열 ・ 파 ・ 마 ・ 도 Millennium Rare Quick-Play Spell Card
MB01-KR034 Contract with Exodia 엑조디아와의 계약 Millennium Rare Normal Spell Card
MB01-KR035 Mirror Force 성스러운 방어막 거울의 힘 Millennium Rare Normal Trap Card
MB01-KR036 Magical Hats 매지컬 실크햇 Millennium Rare Normal Trap Card
MB01-KR037 Magic Cylinder 매직 실린더 Millennium Rare Normal Trap Card
MB01-KR038 Shattered Axe 금가는 도끼 Millennium Rare Continuous Trap Card
MB01-KR039 Magician's Circle 매지션즈 서클 Millennium Rare Normal Trap Card
MB01-KR040 Eternal Soul 영원의 혼 Millennium Rare Continuous Trap Card
Hỏi, đáp về sản phẩm