Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

Dig Pack O Games Series (US)

Giá: 210.000 vnđ
Số người chơi:
2 - 4 người
Số người chơi lý tưởng:
3 người
Thời gian chơi:
10 phút
Độ tuổi:
6+
Thể loại:
Abstract Strategy
Animals
Card Game
Deduction
Cơ chế:
Action Points
Area Majority / Influence
Hand Management
Pick-up and Deliver
Push Your Luck
Set Collection
Stock Holding
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:1900088860

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm