Hà Nội
Cơ Sở HN 4: Số 4 ngõ 133 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy
Cơ sở Hà Nội
Cơ Sở HN 4: Số 4 ngõ 133 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy
Liên hệ với BoardgameVN:
Hotline: 0773322299(HN)
               (093) 206 0054(HCM)
Hệ thống đại lý của BGVN