Hồ Chí Minh
Cơ sở HCM3: Tầng 4, Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Cơ sở Hồ Chí Minh
Cơ sở HCM3: Tầng 4, Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
0978388039
Liên hệ với BoardgameVN:
Hotline: 1900088860(HN)
               (093) 206 0054(HCM)
Hệ thống đại lý của BGVN