Liên hệ với BoardgameVN:
Hotline: 0969914344(HN)
               (093) 206 0054(HCM)
Hệ thống đại lý của BGVN