Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

Exploding Kittens NSFW Deck (US)

Giá: 710.000 vnđ
Số người chơi:
2 - 5 người
Số người chơi lý tưởng:
4 - 5 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
14+
Thể loại:
Animals
Card Game
Comic Book / Strip
Humour
Mature / Adult
Cơ chế:
Hand Management
Player Elimination
Push Your Luck
Set Collection
Take That
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:0773322299

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm