Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

Good Cop Bad Cop (US)

Giá: 510.000 vnđ
Số người chơi:
4 - 8 người
Số người chơi lý tưởng:
6, 8 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
10+
Thể loại:
Bluffing
Card Game
Deduction
Party Game
Spies/Secret Agents
Cơ chế:
Hand Management
Memory
Partnerships
Player Elimination
Take That
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:0969914344

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm