Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

Concordia - Britannia/ Germania (US)

Giá: 850.000 vnđ
Số người chơi:
2 - 5 người
Số người chơi lý tưởng:
4 người
Thời gian chơi:
100 phút
Độ tuổi:
12+
Cơ chế:
Card Drafting
Deck / Pool Building
Hand Management
Point to Point Movement
Thể loại:
Ancient
Economic
Expansion for Base-game
Nautical
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:1900088860

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết

Origin

US

Shipping Weight

581 g

Product Dimension

27.1 x 1 x 38.1 cm

Components

Paper, board, plastic

 

 

Britannia / Germania là bản mở rộng của Concordia. Bao gồm một bản đồ mới cho cả 2 vùng. Bản đồ của Britannia chỉ có 23 thành phố. Germania chứa 30 thành phố. Ngoài ra còn có thêm lâu đài, thuộc địa trên biển...

 

Concordia: Britannia / Germania features a double-sided map for Concordia.

  • The Britannia map offers tight play with only 23 cities in ten provinces. Players start in London and Boulogne, expanding Britannia from the south.
  • The Germania map features 30 cities in twelve provinces again. The additional castles, different starting positions, and sea colonists moving along rivers bring new options into play.
Hỏi, đáp về sản phẩm