Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

Machi Koro Millionaire's Row (US)

Giá: 550.000 vnđ
Số người chơi:
2 - 4 người
Thời gian chơi:
30 phút
Độ tuổi:
10+
Cơ chế:
Dice Rolling
Set Collection
Thể loại:
Card Game
City Building
Dice
Expansion for Base-game
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:1900088860

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết

Origin

US

Shipping Weight

449 g 

Product Dimension

5.1 x 16 x 16 cm

Components

Paper, plastic 

 

Machi Koro Millions là phiên bản mở cho Machi Koro với 13 công trình mới: nhà máy rượu vang, công ty vận chuyển hay cửa hàng tạp hóa...

Machi Koro Millionaire expands the Machi Koro base game with thirteen new establishment cards, including a winery, a moving company and a general store. The designer notes that the new cards somewhat increase the difficulty of the rules, and this expansion can be combined with Machi Koro: Harbor Expansion.

Machi Koro Millionaire contains 72 cards: six copies each of the ten red, blue, and green establishments and four copies each of the three purple major establishments.

 

Components (of Machi Koro: Millionaire's Row, which is for 2-5 players)

  • 20 Major Establishment cards
  • 60 Establishment cards
  • 28 Renovation tokens
  • 1 Expansion Game rules
Hỏi, đáp về sản phẩm