Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

Troyes (US)

Giá: 1.450.000 vnđ
Số người chơi:
2 - 4 người
Thời gian chơi:
90 phút
Độ tuổi:
12+
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:1900088860

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết

Origin

US

Shipping Weight

1.2 kg

Product Dimension

31.5 x 22.9 x 7.6 cm

Components

Paper, wood

 

Components

 


 • 1 game board
 • 24 × 1 deniers
 • 12 × 5 deniers
 • 4 × 10 deniers
 • 24 × 1 victory point tokens
 • 10 × 3 victory point tokens
 • 10 × 5 victory point tokens
 • 10 × 10 victory point tokens
 • 24 dice in the following 4 different colors:
  • 6 red [military]
  • 6 white [religious]
  • 6 yellow [civil]
  • 6 black [enemies]

 


 • 12 citizens: natural, blue, green, and orange
 • 8 citizens; gray neutral
 • 80 cubes; 20 in each player color: natural, blue, green, and orange
 • 10 cubes; gray neutral
 • 8 wooden discs; 2 in each player color: natural, blue, green, and orange
 • 1-page appendix that describes the Activity, Event, and Character cards
 • 27 Activity cards: 9 red [military], 9 white [religious], 9 yellow [civil]
 • 16 Event cards: 8 red, 4 white, 4 yellow
 • 6 Character cards
 • 1 Start Player card
 • 4 Player Aid cards (US version); 6 Player Aid cards (EU version, 2x ENG, 2x FR, 2x GE)

 

Hỏi, đáp về sản phẩm