Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

[JP] Flames Of Destruction Pack || 5 Lá/Pack (Yugioh! Chính Hãng)

Giá: 50.000 vnđ
Số người chơi:
2 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
6+
Khuyến mại
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:096 991 4344

TP. HCM:093 206 0054

Đà Nẵng:0935677617

Cần Thơ:0913530024

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Sản xuất tại Nhật Bản
Khối lượng 10g
Chất liệu Giấy

 

Giới Thiệu

Booster Pack là set card thứ 4 trong series Yu-Gi-Oh! VRAINS. Bộ bài bổ sung các lá bài hỗ trợ cho các dòng quái thú "Altergeist", "Batteryman", "Darklord", "Gouki", "Monarch", "Trap Hole", "Tindangle", "Trickstar", "Vampire", "Wind-Up", và "World Legacy" cũng như ra mắt 2 dòng quái thú mới "Elementsaber" và "Troymare".

Altergeist là Archtype được sử dụng bởi Ghost Girl, với lối chơi thiên về phòng ngự, sau đó phản công dành chiến thắng. Gouki là Archtype được sử dụng bởi Go Onizuka, với lối chơi thiên về đánh nhanh thắng nhanh bằng việc áp đảo sức mạnh đối thủ cũng như triệu hồi nhanh chóng các Link Monster mạnh mẽ. Monarch là một Archtype có lẽ đã không còn xa lạ với mọi người chơi Yu-Gi-Oh! với lối chơi xoay quanh các quái thú Tribute Summon, sử dụng các Effect mạnh mẽ để áp đặt thế trận với đối thủ.
Trickstar là Archtype được sử dụng bởi Blue Angel, với lối chơi nhanh chóng làm đối phương hết LP bởi Effect của các Monster. Với lối chơi xoay quanh các Elemental Lord đầy mạnh mẽ, Elementsaber hứa hẹn sẽ là một meta trong tương lai không xa. Lối chơi anti và khống chế cũng như cách triệu hồi nhanh chóng giúp Troymare từng bước tiến đến với tier 0 của thế giới Yu-Gi-Oh!

Các Lá Bài Nổi Bật

Degrenade Buster Altergeist Multifaker Elementsaber Willard Tiamaton the Steel Battalion Dragon
Topologic Trisbaena Troymare Unicorn Troymare Gryphon Yashiki Warashi

Danh Sách Các Lá Bài Có Thể Xuất Hiện Trong Pack || 5 Cards/Pack

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Nhật Độ Hiếm Loại Quân Bài
FLOD-JP001 "Protron" 「プロトロン」 Common Normal Monster
FLOD-JP002 "Prompt Horn" 「プロンプトホーン」 Common Effect Monster
FLOD-JP003 "Backup Operator" 「バックアップ・オペレーター」 Rare Effect Monster
FLOD-JP004 "Link Streamer" 「リンク・ストリーマー」 Common Effect Monster
FLOD-JP005 "Degrenade Buster" 「デグレネード・バスター」 Super Rare
Secret Rare
Effect Monster
FLOD-JP006 "Trickstar Nightshade" 「トリックスター・ヒヨス」 Common Effect Monster
FLOD-JP007 "Trickstar Mandrake" 「トリックスター・マンドレイク」 Common Effect Monster
FLOD-JP008 "Trickstar Shakunage" 「トリックスター・シャクナージュ」 Rare Effect Monster
FLOD-JP009 "Gouki Octostretch" 「剛鬼マンジロック」 Common Effect Monster
FLOD-JP010 "Gouki Hugbear" 「剛鬼ハッグベア」 Common Effect Monster
FLOD-JP011 "Defrag Dragon" 「デフラドラグーン」 Common Effect Monster
FLOD-JP012 "Background Dragon" 「バックグランド・ドラゴン」 Common Effect Monster
FLOD-JP013 "Tindangle Trinity" 「ティンダングル・トリニティ」 Common Flip monster
FLOD-JP014 "Altergeist Multifaker" 「オルターガイスト・マルチフェイカー」 Super Rare
Secret Rare
Effect Monster
FLOD-JP015 "Altergeist Pixiel" 「オルターガイスト・ピクシール」 Common Effect Monster
FLOD-JP016 "Mekk-Knight Avram" 「機界騎士アヴラム」 Common Normal Monster
FLOD-JP017 "Destroymare Iblee" 「夢幻崩界イヴリース」 Super Rare
Secret Rare
Effect Monster
FLOD-JP018 "World Legacy - "World Lance"" 「星遺物-『星槍』」 Rare Effect Monster
FLOD-JP019 "Elementsaber Aina" 「エレメントセイバー・アイナ」 Common Effect Monster
FLOD-JP020 "Elementsaber Makani" 「エレメントセイバー・マカニ」 Rare Effect Monster
FLOD-JP021 "Elementsaber Nalu" 「エレメントセイバー・ナル」 Common Effect Monster
FLOD-JP022 "Elementsaber Malo'o" 「エレメントセイバー・マロー」 Common Effect Monster
FLOD-JP023 "Elementsaber Lapa Uila" 「エレメントセイバー・ラパウィラ」 Common Effect Monster
FLOD-JP024 "Elementsaber Molehu" 「エレメントセイバー・モーレフ」 Common Effect Monster
FLOD-JP025 "Elementsaber Willard" 「エレメントセイバー・ウィラード」 Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Monster
FLOD-JP026 "Forceaurage the Elemental Lord" 「光霊神フォスオラージュ」 Super Rare
Secret Rare
Effect Monster
FLOD-JP027 "Solar Batteryman" 「太陽電池メン」 Common Effect Monster
FLOD-JP028 "Watch Cat" 「番猫-ウォッチキャット」 Common Effect Monster
FLOD-JP029 "Transfamiliar" 「トランスファミリア」 Common Effect Monster
FLOD-JP030 "Outroll of the Haunted Sea" 「妖海のアウトロール」 Common Effect Tuner monster
FLOD-JP031 "Yajirovader" 「ヤジロベーダー」 Common Effect Monster
FLOD-JP032 "Tiamaton the Steel Battalion Dragon" 「鉄騎龍ティアマトン」 Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Monster
FLOD-JP033 "Yashiki Warashi" 「屋敷わらし」 Super Rare
Secret Rare
Effect Tuner monster
FLOD-JP034 "Rapid Red Hared Mare" 「急き兎馬」 Normal Rare Effect Monster
FLOD-JP035 "Boycotton" 「ボイコットン」 Normal Rare Effect Monster
FLOD-JP036 "Topologic Trisbaena" 「トポロジック・トゥリスバエナ」 Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Holographic Rare
Effect Link Monster
FLOD-JP037 "Space Insulator" 「スペース・インシュレイター」 Common Effect Link Monster
FLOD-JP038 "Trickstar Bella Madonna" 「トリックスター・ベラマドンナ」 Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Link Monster
FLOD-JP039 "Trickstar Bloom" 「トリックスター・ブルム」 Common Effect Link Monster
FLOD-JP040 "Trickstar Delfiendium" 「トリックスター・デビルフィニウム」 Rare Effect Link Monster
FLOD-JP041 "Gouki The Master Ogre" 「剛鬼ザ・マスター・オーガ」 Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Link Monster
FLOD-JP042 "Altergeist Kidolga" 「オルターガイスト・キードゥルガー」 Common Effect Link Monster
FLOD-JP043 "Troymare Mermaid" 「トロイメア・マーメイド」 Rare Effect Link Monster
FLOD-JP044 "Troymare Goblin" 「トロイメア・ゴブリン」 Super Rare
Secret Rare
Effect Link Monster
FLOD-JP045 "Troymare Cerberus" 「トロイメア・ケルベロス」 Rare Effect Link Monster
FLOD-JP046 "Troymare Phoenix" 「トロイメア・フェニックス」 Rare Effect Link Monster
FLOD-JP047 "Troymare Unicorn" 「トロイメア・ユニコーン」 Super Rare
Secret Rare
Effect Link Monster
FLOD-JP048 "Troymare Gryphon" 「トロイメア・グリフォン」 Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Effect Link Monster
FLOD-JP049 "Wind-Up Maintenance Zenmaicon" 「発条補修ゼンマイコン」 Rare Effect Link Monster
FLOD-JP050 "Vampire Sucker" 「ヴァンパイア・サッカー」 Rare Effect Link Monster
FLOD-JP051 "Pint-Sized Priest Hidaruma" 「小法師ヒダルマー」 Rare Effect Link Monster
FLOD-JP052 "Greatfly" 「グレートフライ」 Rare Effect Link Monster
FLOD-JP053 "Cybersal Cyclone" 「サイバーサル・サイクロン」 Common Quick-Play Spell Card
FLOD-JP054 "Trickstar Light Arena" 「トリックスター・ライトアリーナ」 Rare Field Spell Card
FLOD-JP055 "Trickstar Bouquet" 「トリックスター・ブーケ」 Rare Quick-Play Spell Card
FLOD-JP056 "Gouki Face Turn" 「剛鬼フェイスターン」 Common Normal Spell Card
FLOD-JP057 "World Legacy End" 「星遺物が導く果て」 Common Continuous Spell Card
FLOD-JP058 "World Legacy Inheritor" 「星遺物を継ぐもの」 Rare Normal Spell Card
FLOD-JP059 "World Legacy Nightmare" 「星遺物へ誘う悪夢」 Common Field Spell Card
FLOD-JP060 "Temple of the Elemental Lords" 「霊神の聖殿」 Rare Field Spell Card
FLOD-JP061 "Second Coming of the Monarchs" 「再臨の帝王」 Common Equip Spell Card
FLOD-JP062 "Light of Sekka" 「雪花の光」 Common Normal Spell Card
FLOD-JP063 "Bound Link" 「バウンドリンク」 Super Rare
Secret Rare
Quick-Play Spell Card
FLOD-JP064 "Staredown" 「にらみ合い」 Common Continuous Spell Card
FLOD-JP065 "Designator From the Grave" 「墓穴の指名者」 Common Quick-Play Spell Card
FLOD-JP066 "Selective Reborn" 「取捨蘇生」 Normal Rare Normal Spell Card
FLOD-JP067 "Limit Code" 「リミット・コード」 Common Normal Trap Card
FLOD-JP068 "Red Reboot" 「レッド・リブート」 Common Counter Trap Card
FLOD-JP069 "Gergonne's End" 「ジェルゴンヌの終焉」 Common Normal Trap Card
FLOD-JP070 "Altergeist Emulelf" 「オルターガイスト・エミュレルフ」 Common Continuous Trap Card
FLOD-JP071 "World Legacy Awakening" 「星遺物からの目醒め」 Common Normal Trap Card
FLOD-JP072 "Resistance Against the World Legacy" 「星遺物への抵抗」 Common Normal Trap Card
FLOD-JP073 "World Legacy Echo" 「星遺物に響く残叫」 Rare Counter Trap Card
FLOD-JP074 "Elemental Training" 「霊神統一」 Common Continuous Trap Card
FLOD-JP075 "Darklord Divinity" 「神属の堕天使」 Rare Normal Trap Card
FLOD-JP076 "Network Trap Hole" 「電網の落とし穴」 Super Rare
Secret Rare
Normal Trap Card
FLOD-JP077 "Infinite Transience" 「無限泡影」 Super Rare
Secret Rare
Normal Trap Card
FLOD-JP078 "Ruthless Drop Off" 「無情なはたき落とし」 Common Counter Trap Card
FLOD-JP079 "Mamemaki" 「豆まき」 Common Normal Trap Card
FLOD-JP080 "Shrub Serpent" 「やぶ蛇」 Normal Rare Normal Trap Card

 

Hỏi, đáp về sản phẩm