Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

[JP] Structure Deck R - Surge of Divine Light (Yu-Gi-Oh! Chính Hãng)

Giá: 350.000 vnđ
Số người chơi:
1 - 2 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
6+
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:0969914344

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết
Sản xuất tại Nhật Bản
Khối lượng  
Kích thước  
Chất liệu Giấy

 

Bộ Bài

Bộ bài xoay quanh các counter trap có khả năng negate mạnh cũng như các quái thú Fairy có sức công phá lớn để đàn áp đối thủ.

Lá Bài Nổi Bật

Sacred Arch-Airknight Parshath Bountiful Artemis The Sanctum of Parshath Rebirth of Parshath

Danh Sách Lá Bài

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Nhật Độ Hiếm Loại Quân Bài
SR05-JPTKN "Synthetic Seraphim Token" 「人造天使トークン」 Common Token
SR05-JP000 "Eva" 「イーバ」 Ultra Rare Effect Monster
SR05-JP001 "Sacred Arch-Airknight Parshath" 「天空聖騎士アークパーシアス」 Ultra Rare Effect Monster
SR05-JP002 "Minerva, Scholar of the Sky" 「天空賢者ミネルヴァ」 Normal Parallel Rare Effect Monster
SR05-JP003 "Power Angel Valkyria" 「力天使ヴァルキリア」 Super Rare Effect Monster
SR05-JP004 "Neo-Parshath, the Sky Paladin" 「天空勇士ネオパーシアス」 Common Effect Monster
SR05-JP005 "Airknight Parshath" 「天空騎士パーシアス」 Common Effect Monster
SR05-JP006 "Meltiel, Sage of the Sky" 「天空聖者メルティウス」 Common Effect Monster
SR05-JP007 "Harvest Angel of Wisdom" 「智天使ハーヴェスト」 Common Effect Monster
SR05-JP008 "Bountiful Artemis" 「豊穣のアルテミス」 Normal Parallel Rare Effect Monster
SR05-JP009 "Layard the Liberator" 「救済のレイヤード」 Common Effect Monster
SR05-JP010 "Guiding Ariadne" 「解放のアリアドネ」 Normal Parallel Rare Effect Pendulum Monster
SR05-JP011 "Archlord Kristya" 「大天使クリスティア」 Normal Parallel Rare Effect Monster
SR05-JP012 "Splendid Venus" 「The splendid VENUS」 Common Effect Monster
SR05-JP013 "Athena" 「アテナ」 Common Effect Monster
SR05-JP014 "Tethys, Goddess of Light" 「光神テテュス」 Common Effect Monster
SR05-JP015 "Hecatrice" 「ヘカテリス」 Common Effect Monster
SR05-JP016 "Gellenduo" 「ジェルエンデュオ」 Common Effect Monster
SR05-JP017 "Nova Summoner" 「コーリング・ノヴァ」 Common Effect Monster
SR05-JP018 "Honest" 「オネスト」 Common Effect Monster
SR05-JP019 "Herald of Orange Light" 「朱光の宣告者」 Normal Parallel Rare Effect Tuner monster
SR05-JP020 "Herald of Green Light" 「緑光の宣告者」 Common Effect Monster
SR05-JP021 "Herald of Purple Light" 「紫光の宣告者」 Common Effect Monster
SR05-JP022 "Guiding Light" 「天輪の葬送士」 Common Effect Monster
SR05-JP023 "D.D. Sprite" 「異次元の精霊」 Common Effect Tuner monster
SR05-JP024 "Hanewata" 「ハネワタ」 Common Effect Tuner monster
SR05-JP025 "The Sanctum of Parshath" 「パーシアスの神域」 Super Rare Continuous Spell Card
SR05-JP026 "The Sanctuary in the Sky" 「天空の聖域」 Common Field Spell Card
SR05-JP027 "Cards from the Sky" 「天空の宝札」 Common Normal Spell Card
SR05-JP028 "Celestial Transformation" 「光神化」 Common Quick-Play Spell Card
SR05-JP029 "Valhalla, Hall of the Fallen" 「神の居城-ヴァルハラ」 Common Continuous Spell Card
SR05-JP030 "Ties of the Brethren" 「同胞の絆」 Normal Parallel Rare Normal Spell Card
SR05-JP031 "Rebirth of Parshath" 「輪廻のパーシアス」 Super Rare Counter Trap Card
SR05-JP032 "Light of Judgment" 「裁きの光」 Common Normal Trap Card
SR05-JP033 "Beckoning Light" 「光の召集」 Common Normal Trap Card
SR05-JP034 "Miraculous Descent" 「奇跡の光臨」 Common Continuous Trap Card
SR05-JP035 "Synthetic Seraphim" 「人造天使」 Common Continuous Trap Card
SR05-JP036 "Divine Punishment" 「神罰」 Common Counter Trap Card
SR05-JP037 "Solemn Judgment" 「神の宣告」 Common Counter Trap Card
SR05-JP038 "Solemn Warning" 「神の警告」 Common Counter Trap Card
SR05-JP039 "Ultimate Providence" 「神の摂理」 Common Counter Trap Card
SR05-JP040 "Drastic Drop Off" 「強烈なはたき落とし」 Common Counter Trap Card

 

Hỏi, đáp về sản phẩm