Cùng tham gia cộng đồng Board Game lớn nhất Việt Nam

[JP] Booster SP - Tribe Force Pack || 5 Lá/Pack(Yugioh! Chính Hãng)

Giá: 50.000 vnđ
Số người chơi:
1 - 2 người
Số người chơi lý tưởng:
2 người
Thời gian chơi:
10 - 20 phút
Độ tuổi:
6+
Thể loại:
Card Game
Chính sách vận chuyển Xem thêm >
Thanh toán dễ dàng
Nhà bán hàng uy tín
Liên hệ Board Game VN

Hà Nội:0969914344

Thông tin chi tiết
Sản xuất tại Nhật Bản
Khối lượng 250g
Kích thước 11 x 8 x 1cm
Chất liệu Giấy
 

 

Bộ Bài :

Nekroz:

Bộ bài có lối chơi dựa vào Ritual Summon, dựa trên hình mẫu những archtype của Duel Terminal.

Ritual Beast :

Bộ bài fusion đánh theo hướng combo mẫu để OTK đối thủ.

Yosenju :

Bộ bài Pedulum đánh theo hướng normal nhiều lần lên sân trong một lượt.

Bên cạnh ra mắt 3 nhóm bài mới, với lối chơi tập trung vào 3 cách triệu hồi khác nhau Ritual Summon, Fusion Summon, Pendulum Summon set cũng ra những lá bài hỗ trợ cho nhóm bài Blackwing của nhân vật Crow Hogan.


Lá Bài Nổi Bật:

Nekroz of Brionac Effect Veiler


Danh Sách Các Lá Bài Có Thể Xuất Hiện Trong Pack || 5 Cards/Pack

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Nhật Độ Hiếm Loại Quân Bài
SPTR-JP001 Mayosenju Daibak ようせんじゅう 大刃禍是ダイバカゼ Secret Rare Effect Pendulum Monster
SPTR-JP002 Yosenju Misak ようせんじゅう 閻魔巳裂ヤマミサキ Super Rare Effect Monster
SPTR-JP003 Yosenju Kama 1 ようせんじゅう 鎌壱太刀カマイタチ Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP004 Yosenju Kama 2 ようせんじゅう 鎌弐太刀カマニタチ Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP005 Yosenju Kama 3 ようせんじゅう 鎌参太刀カマミタチ Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP006 Yosenju Shinchu L ようせんじゅう 左鎌神柱サレンシンチュウ Super Rare Effect Pendulum Monster
SPTR-JP007 Yosenju Shinchu R ようせんじゅう 右鎌神柱ウレンシンチュウ Super Rare Effect Pendulum Monster
SPTR-JP008 Yosen Training Grounds しゅげんようしゃ Common
Normal Parallel Rare
Continuous Spell Card
SPTR-JP009 Yosenjus' Secret Move ようせんじゅう Super Rare Counter Trap Card
SPTR-JP010 Shurit, Strategist of the Nekroz 影霊衣ネクロスじゅつ シュリット Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP011 Great Sorcerer of the Nekroz 影霊衣ネクロスだいどう Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP012 Exa, Enforcer of the Nekroz 影霊衣ネクロスせん エグザ Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP013 Nekroz of Clausolas クラウソラスの影霊衣ネクロス Common
Normal Parallel Rare
Effect Ritual Monster
SPTR-JP014 Nekroz of Brionac ブリューナクの影霊衣ネクロス Super Rare Effect Ritual Monster
SPTR-JP015 Nekroz of Trishula トリシューラの影霊衣ネクロス Secret Rare Effect Ritual Monster
SPTR-JP016 Nekroz of Unicore ユニコールの影霊衣ネクロス Common
Normal Parallel Rare
Effect Ritual Monster
SPTR-JP017 Nekroz of Valkyrus ヴァルキュルスの影霊衣ネクロス Super Rare Effect Ritual Monster
SPTR-JP018 Nekroz of Catastor カタストルの影霊衣ネクロス Common
Normal Parallel Rare
Effect Ritual Monster
SPTR-JP019 Nekroz of Decisive Armor ディサイシブの影霊衣ネクロス Super Rare Effect Ritual Monster
SPTR-JP020 Nekroz Mirror 影霊衣ネクロスこうきょう Common
Normal Parallel Rare
Ritual Spell Card
SPTR-JP021 Nekroz Kaleidoscope 影霊衣ネクロスまんきょう Super Rare Ritual Spell Card
SPTR-JP022 Ritual Beast Tamer Lara れいじゅう使つかい レラ Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP023 Ritual Beast Tamer Elder れいじゅう使つかいのちょうろう Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP024 Ritual Beast Tamer Wen れいじゅう使つかい ウェン Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP025 Spiritual Beast Apelio せいれいじゅう アペライオ Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP026 Spiritual Beast Pettlephin せいれいじゅう ペトルフィン Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP027 Spiritual Beast Cannahawk せいれいじゅう カンナホーク Super Rare Effect Monster
SPTR-JP028 Ritual Beast Ulti-Apelio せいれいじゅう アペライオ Super Rare Effect Fusion Monster
SPTR-JP029 Ritual Beast Ulti-Pettlephin せいれいじゅう ペトルフィン Super Rare Effect Fusion Monster
SPTR-JP030 Ritual Beast Ulti-Cannahawk せいれいじゅう カンナホーク Secret Rare Effect Fusion Monster
SPTR-JP031 Ritual Beast's Bond れいじゅうしょうばん Common
Normal Parallel Rare
Quick-Play Spell Card
SPTR-JP032 Ritual Beast Steeds れいじゅうれんけい Super Rare Normal Trap Card
SPTR-JP033 Blackwing - Gale the Whirlwind BFブラックフェザーしっぷうのゲイル Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner monster
SPTR-JP034 Blackwing - Bora the Spear BFブラックフェザーくろやりのブラスト Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP035 Blackwing - Sirocco the Dawn BFブラックフェザーあかつきのシロッコ Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP036 Blackwing - Blizzard the Far North BFブラックフェザーきょくほくのブリザード Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner monster
SPTR-JP037 Blackwing - Shura the Blue Flame BFブラックフェザーそうえんのシュラ Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP038 Blackwing - Kalut the Moon Shadow BFブラックフェザーげつえいのカルート Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP039 Blackwing - Vayu the Emblem of Honor BFブラックフェザーたいはいのヴァーユ Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner monster
SPTR-JP040 Blackwing - Kochi the Daybreak BFブラックフェザー東雲しののめのコチ Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner monster
SPTR-JP041 Blackwing - Zephyros the Elite BFブラックフェザーせいえいのゼピュロス Super Rare Effect Monster
SPTR-JP042 Blackwing Armor Master BFブラックフェザー-アーマード・ウィング Common
Normal Parallel Rare
Effect Synchro Monster
SPTR-JP043 Blackwing Armed Wing BFブラックフェザー-アームズ・ウィング Common
Normal Parallel Rare
Effect Synchro Monster
SPTR-JP044 Black Whirlwind くろせんぷう Common
Normal Parallel Rare
Continuous Spell Card
SPTR-JP045 Manju of the Ten Thousand Hands マンジュ・ゴッド Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP046 Necro Gardna ネクロ・ガードナー Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP047 Armageddon Knight しゅうまつ Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP048 Tragoedia トラゴエディア Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP049 Battle Fader バトルフェーダー Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP050 Effect Veiler エフェクト・ヴェーラー Super Rare Effect Tuner monster
SPTR-JP051 Mystical Space Typhoon サイクロン Common
Normal Parallel Rare
Quick-Play Spell Card
SPTR-JP052 Reinforcement of the Army ぞうえん Common
Normal Parallel Rare
Normal Spell Card
SPTR-JP053 Burial from a Different Dimension げんからのまいそう Common
Normal Parallel Rare
Quick-Play Spell Card
SPTR-JP054 Emergency Teleport きんきゅうテレポート Common
Normal Parallel Rare
Quick-Play Spell Card
SPTR-JP055 Preparation of Rites しきじゅん Common
Normal Parallel Rare
Normal Spell Card
SPTR-JP056 Forbidden Lance きんじられたせいそう Super Rare Quick-Play Spell Card
SPTR-JP057 Royal Decree おうきゅうのお Common
Normal Parallel Rare
Continuous Trap Card
SPTR-JP058 Call of the Haunted リビングデッドのごえ Common
Normal Parallel Rare
Continuous Trap Card
SPTR-JP059 Torrential Tribute げきりゅうそう Common
Normal Parallel Rare
Normal Trap Card
SPTR-JP060 Icarus Attack ゴッドバードアタック Common
Normal Parallel Rare
Normal Trap Card
Hỏi, đáp về sản phẩm