Tìm thấy 6 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Bọc bảo vệ bài, trong suốt, kích thước 5.7 x 8.7 cm
20.000 VNĐ
Bọc bài cho Cờ Tỷ Phú, Stone Age, Catan... với kích thước 5.9 x 9.2 cm
20.000 VNĐ
Bọc bài cho các boardgame Lớp học mật ngữ, Mèo Nổ, Bang, Ma sói Ultimate,...
20.000 VNĐ 25.000 VNĐ
Bọc bảo vệ bài Ma sói. Trong suốt, kích thước 8.2 x 8.2 cm
25.000 VNĐ
Bọc bảo vệ bài cho board game Bang kích thước 6.6x9.3 cm
25.000 VNĐ
Bọc bài cho Chinatown, Manila,... với kích thước 4.4 x 6.8 cm
20.000 VNĐ
Tìm thấy 6 sản phẩm
Sắp xếp theo: